Leerstoel IBL Hedendaagse Islam

De faculteit Politieke wetenschappen van de UGent heeft een lange geschiedenis in de studie van de niet-Westerse wereld. De vakgroep ‘Conflict en Ontwikkeling’ onderzoekt politieke veranderingsprocessen in het globale Zuiden. De Middle East and North Africa Research Group, onder leiding van Prof. Sami Zemni, focust op het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Het hoeft vandaag geen betoog dat deze regio, de dichtste buur van de Europese Unie, niet alleen geopolitiek van cruciaal belang is maar ons ook maatschappelijk voor vele uitdagingen en vragen stelt. De Arabische revoluties die zo’n tien jaar geleden begonnen, hebben tot in onze steden en dorpen voelbare gevolgen. De Syrische opstand die uitmondde in de grootste vluchtelingenstroom sinds de Tweede Oorlog roept vele vragen op bij de Europese en Belgische bevolkingen. Maar ook migratie, uiteraard een fenomeen dat veel ouder is, heeft het samenleven tussen mensen van verschillende origine en vaak met diverse religieuze en culturele gewoontes en gebruiken onder druk gezet. De grote politieke verschuivingen in het Midden-Oosten staan niet meer los van maatschappelijke vraagstukken in onze eigen samenleving: van de radicalisering van jongeren die de wapens willen opnemen tegen het regime van Assad in Syrië tot kwesties over de plaats en rol van de islam in onze samenleving,… allen leiden ze tot vaak verhitte en moeilijke debatten.

Een beter begrip van hedendaagse veranderingen in het Islamitisch gedachtegoed dat een belangrijke impact heeft op politieke processen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, kan bijdragen aan wederzijds begrip en mee probleem-oplossende kennis stimuleren in een wereld waar conflicthaarden zich blijven uitbreiden. 

Doelstellingen

Het consolideren van het onderwijs en onderzoek van de Middle East and North Africa Research Group door de toekenning van doctoraatsbeurzen voor drie jaar en postdoctorale beurzen voor 2 jaar. Deze beurzen zijn nodig om de kennis van de hedendaagse veranderingen binnen de Islam te begrijpen en deze kennis op een adequate manier zowel in het onderwijs als daarbuiten (publieke opinie, media,…) kenbaar te maken.
Het consolideren en verbeteren van de effectiviteit van het onderzoek en de verspreiding van deze kennis in het onderwijs en naar het bredere publiek.
De uitbouw van een structurele samenwerking met het CISMOC - Centre interdisciplinaire d'études de l'Islam dans le monde contemporain (IACCHOS) (Prof. Brigitte Maréchal) van de UCL.

Schenker

Fonds InBev-Baillet Latour

Periode

2015-huidig

Promotor

Prof. dr. Sami Zemni is hoogleraar in de politieke en sociale wetenschappen, verbonden aan het Centrum voor Conflict and Ontwikkelingsstudies waar hij The Middle East and North Africa Research Group coördineert (MENARG). Zijn vakgebied is de politiek in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, met bijzondere aandacht voor de politieke islam. Hij richt zich vooral op de ontwikkelingen in Marokko, Tunesië, Egypte, de democratisering in de Arabische wereld als conflict in de Arabische wereld. Als voormalig directeur van het Centrum voor Islam in Europa (CIE, 2002-2007), heeft hij ook geschreven over kwesties van migratie, integratie, racisme en islamofobie.