Leerstoel Janssen-Cilag Dermatologie Psoriasis

Psoriasis is een vaak voorkomende, heel belastende chronische ziekte, die niet enkel de huid aantast maar ook andere organen in het lichaam.

Mensen met psoriasis hebben een duidelijk verminderde levenskwaliteit, met grote impact op hun levensloop. Door de comorbiditeiten is de levensverwachting korter. De leerstoel zal toelaten voortgang te boeken in het optimaal ‘managen’ van psoriasis, vanuit een integrale aanpak, waar wetenschap, persoonlijke ervaring van de patiënt, en kostenperspectief worden in opgenomen. De resultaten van dit onderzoek zullen vanuit UGent, vakgroep Hoofd en Huid, wijd verspreid worden naar diverse stakeholders : de burger met en zonder psoriasis, en de patiëntenverenigingen actief in huidziekten, de medische wereld, de farmaceutische industrie, en de overheden. Bijzondere aandacht gaat naar het herdenken van het management van chronische zorg.

Doelstellingen

De Leerstoel heeft als doel de huidige inzichten in en de aanpak van psoriasis te verbeteren.

Schenkers

Janssen-Cilag

Periode

2018-2021

Promotor

Prof. dr. Jo Lambert is arts-specialist op de dienst Dermatologie van het UZ Gent.