Leerstoel Pelicano

Inleiding

Kinderarmoede wordt wereldwijd begrepen als een schending van kinderrechten, en vormt een hardnekkig en complex sociaal probleem. Kinderen en jongeren in armoedesituaties kunnen gebrekkig gebruik maken van bestaande maatschappelijke hulpbronnen en basisvoorzieningen (gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en een kwaliteitsvolle woonomgeving, jeugdhulpverlening, sociaal-culturele en vrije tijdsinitiatieven, kinderopvang, mobiliteit, publieke ruimte, ...). Kinderen en jongeren die opgroeien in armoedesituaties begrijpen bovendien vaak snel hoe armoede en sociale ongelijkheid zich reproduceert. Om te overleven leggen ze zich er vaak onopgemerkt op jonge leeftijd bij neer dat zij geen open toekomstperspectief hebben en hun dromen niet kunnen waar maken.

Ondanks de urgentie van de problematiek in België, bestaat er tot op heden onvoldoende onderzoek naar de hefbomen die nodig zijn om kinderarmoede te bestrijden in ons land.

Doelstellingen

De Leerstoel biedt opportuniteit om kwalitatief onderzoek uit te voeren naar de vraag hoe we maatschappelijke hulpbronnen moeten mobiliseren voor kinderen, jongeren en gezinnen om deze dynamiek te kenteren, en diepgaand inzicht te verwerven in hoe ze een open toekomstsperspectief kunnen ontwikkelen. Het onderzoek gaat ook na hoe professionals en vrijwilligers op alle diverse levensdomeinen deze machteloosheid en moedeloosheid kunnen ombuigen in verontwaardiging, hoop, en aspiraties voor de toekomst.

Schenker

Stichting Pelicano

Stichting Pelicano, opgericht in 2009, is een officieel erkende en onafhankelijke organisatie en ziet kinderarmoede als een vorm van sociale ongelijkheid. Met inzet van zorgpartners maakt Stichting Pelicano werk van duurzame ondersteuning om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken en toekomstkansen te creëren voor kinderen en hun gezinnen omdat alle kinderen recht hebben op gelijke kansen. Om die reden wil Stichting Pelicano via financiële steun goede omstandigheden creëren voor de kinderen om in op te groeien. Stichting Pelicano biedt aan meer dan 2800 kinderen en jongeren in België duurzame ondersteuning.

Periode

2022-

Promotor

Griet Roets (1977) heeft een doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen en is momenteel hoofddocent Sociaal Werk. Haar onderzoeksinteresses omvatten sociaal werk, sociale ongelijkheden van armoede, handicap, geslacht, leeftijd, en plaats/ruimte, conceptualiseringen van burgerschap, sociaal-ruimtelijke perspectieven in sociaal werk, en kwalitatief onderzoek.