KBVB/RBFA-LEERSTOEL: NAAR EEN GEÏNTEGREERD ONTWIKKELINGSMODEL VOOR DE JONGE VOETBALLER

INLEIDING

Deze leerstoel is gegroeid uit de bezorgdheid van de Koninklijke Belgische Voetbalbond over de uitdagingen die met de ontwikkeling van de jonge voetballer gepaard gaan. Wekelijks trekken honderdduizenden jonge spelertjes in België vol enthousiasme hun voetbalschoenen aan, ervan dromend om ooit deel uit te maken van de Rode Duivels of de Red Flames. Door de omvang en de organisatie van het voetbalgebeuren in België kan deze context beschouwd worden als een weerspiegeling van onze maatschappij, waarin we ernaar streven elke speler tot optimale prestaties en succesbeleving te brengen. Elke club is op zoek naar talent, maar het vinden van talent brengt uitdagingen met zich mee, waarbij teleurstelling en succes, selectie, deselectie en heroriëntatie, promotie en drop-out heel vaak dicht bij elkaar liggen. We zijn ervan overtuigd dat wetenschappelijk onderzoek nog veel kan bijdragen aan een optimale ontwikkeling van elke jonge speler, door in te zoomen op individuele eigenschappen van de speler, maar evenzeer op de omgeving waarin hij/zij wordt opgeleid. 

 

DOELSTELLINGEN

Met deze leerstoel willen we onderzoeksmatige ondersteuning te bieden op vlak van detectie, identificatie, selectie, en ontwikkeling van de jonge voetballer. De rol van individuele kenmerken van voetballers in verschillende fasen van hun loopbaan, de omkadering op club- en teamniveau, en de factoren die bepalend zijn op de transitie naar een volgende fase, vormen het voorwerp van innovatief onderzoek. Dit onderzoek kan op termijn de basis vormen voor een evidence-based, geoptimaliseerd en succesvol ontwikkelingsmodel dat voor de federatie, clubs, trainers, en elke jonge voetballer tot voldoening kan leiden. Deze leerstoel biedt de mogelijkheid om een multidisciplinaire en holistische aanpak van het onderzoek te hanteren, waarbij we niet enkel naar de getalenteerde spelers kijken, maar evenzeer willen nagaan hoe minder begaafde spelers toch tot voldoening en succesbeleving kunnen komen, binnen of buiten de lijnen van het voetbalterrein.

 

SCHENKER(S)

Koninklijke Belgische Voetbalbond (RBFA)

 

PERIODE

2023-2027

PROMOTOREN

Prof. Matthieu Lenoir (woordvoerder)

Matthieu Lenoir

Matthieu Lenoir is gewoon hoogleraar aan de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de UGent. Na het behalen van zijn doctoraat (°1997) richtte hij zijn onderzoek op de motorische ontwikkeling van de mens, waarbij zowel meetmethodieken, de determinanten van motoriek, als interventiestudies voor de promotie van die motoriek aan de orde zijn. Het onderzoek focust zowel op gezonde peuters, kinderen en volwassenen, personen met een aandoening die een impact heeft op motoriek en gezondheid (bijvoorbeeld kinderobesitas), als jonge (top-)sporters in de context van talentidentificatie en -ontwikkeling. Hij was/is promotor van onderzoeksprojecten die expliciet maatschappelijke valorisatie tot doel hebben in het domein van bewegen en sport. Zo stond hij mee aan de wieg van het Vlaams Sport Kompas (https://sportkompas.be/nl), een tool die jonge kinderen en hun ouders advies geeft over de sportkeuze die bij het kind past, en legde hij de wetenschappelijke fundering voor het bewegingsprogramma ‘Multimove’ dat nu door de Vlaamse Overheid (Sport Vlaanderen; https://www.sport.vlaanderen/sportactiviteiten/voor-elke-leeftijd-wat/multimove/) is uitgerold. Hij superviseerde 25 doctoraten in het domein van de Bewegingswetenschappen, en is voorzitter van het International Consortium on Motor Development Research (https://www.i-mdrc.com/).


Ugent biblio: https://biblio.ugent.be/person/801000848102

Prof. Frederik Deconinck

Frederik Deconinck

Frederik Deconinck is hoofddocent aan de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de UGent (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen). Hij behaalde zijn doctoraat in 2005 en ging nadien aan de slag als postdoctoraal onderzoeker aan de University of Edinburgh en later Manchester Metropolitan University. Sinds 2016 is hij professor aan de Universiteit Gent waar hij zich samen met Matthieu Lenoir toespitst op de studie en promotie van motorische ontwikkeling. Zijn specifieke onderzoeksinteresse gaat uit naar de breinprocessen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en het aanleren van motorische vaardigheden. Meer concreet bestudeert hij met zijn team hoe (visuele) waarneming, cognitie en actie aan elkaar gekoppeld zijn, hoe die koppeling verandert doorheen de ontwikkeling en wat hiervoor de onderliggende neurologische mechanismen zijn. Dit onderzoek gebeurt onder andere bij mensen met bewegingsproblemen (developmental coordination disorder, DCD) waar er gezocht wordt naar de oorzaak van de stoornissen en naar manieren om die problemen aan te pakken. Een ander toepassingsgebied van dit onderzoek is de sportcontext, waar Frederik expertise heeft opgebouwd met betrekking tot het meten en trainen van perceptuo-cognitieve vaardigheden. Deze vaardigheden, zoals patroonherkenning en anticipatievermogen, liggen aan de grondslag van het spelinzicht en tactisch vermogen nodig in vele sporten.


UGent biblio: https://biblio.ugent.be/person/801001615008 

Prof. Steven Verstockt

Steven Verstockt

Steven Verstockt is hoofddocent aan de Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent. Na het behalen van zijn doctoraat (°2012) werd hij postdoctoraal onderzoeker en vervolgens professor (in 2014) aan het Internet Technology & Data Science Lab (IDLab) van UGent. Professor Verstockt en zijn team werken binnen de ‘semantic intelligence’ cluster van IDLab. Het computervisie/AI onderzoek van het team werd reeds toegepast in verschillende contexten: gezondheid, industrie, cultuur en media. De voorbije jaren focust het team zich echter meer en meer op het domein van de sports data science, waarin het zowel nationaal als internationaal tal van onderzoeksprojecten lopen heeft. De focus van dit onderzoek ligt op multimodale dataverwerking, video-analyse en tijdruimtelijke verrijking van data van atleten. Prof. Verstockt is ook lid van Victoris (http://www.victoris.be/), dat meer dan 40 onderzoekers vertegenwoordigt die actief zijn in uiteenlopende sportthema's. Het uiteindelijke doel van elk lid van het consortium is om atleten op de best mogelijke manier te ondersteunen door producten en diensten te creëren op basis van wetenschap. Om deze doelstelling te realiseren zoeken ze samenwerkingen met bedrijven, start-ups, clubs, federaties en de overheid. Gerelateerde sportdatawetenschapsprojecten waarbij de onderzoeksgroep van prof. Verstockt betrokken is/was zijn: UCI (BILA), Cycling Vlaanderen (BILA), DAIQUIRI (ICON), CONAMO (ICON), VENTOUX (Digitale Transformatie Media).


UGent biblio: https://biblio.ugent.be/person/802000176757