Leerstoel Zuid-Afrika: Talen, Literaturen, Cultuur en Maatschappij

Het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika, in 2013 een universitair samenwerkingsverband en vanaf 2016 een onderzoeksgroep opgericht in de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, faciliteert internationale seminaries, wetenschappelijke colloquia en gastlezingen op het gebied van de taal- en letterkunde van het Afrikaans in een multilinguaal perspectief. Daarnaast maken de bestuursleden van de universitaire onderzoeksgroep gebruik van hun expertise om academisch onderwijs over Afrikaans in binnen- en buitenland aan te bieden, en initiëren ze doctoraatsonderzoek – zoveel als mogelijk in samenwerking met Zuid-Afrikaanse partnerinstellingen. Inmiddels vervult het onderzoekscentrum in Europees verband een coördinerende functie en brengt onderzoekers samen die op hetzelfde terrein werkzaam zijn.

De instelling van het ambt draagt aanzienlijk bij tot de academische en maatschappelijke erkenning van de uiteenlopende wetenschappelijke en culturele activiteiten die de Universiteit Gent onderneemt voor de studie van en het onderwijs over het Afrikaans en bij uitbreiding over Zuid-Afrika in een meertalige en interculturele context.

Doelstellingen

Het ambt dat met de leerstoel van de UGent is verbonden is voornamelijk onderwijsgerelateerd. De leerstoelhouder biedt gastlessen (blokcursus) aan, doet aan maatschappelijke dienstverlening (lezingen voor culturele verenigingen) en stelt haar/zijn expertise ter beschikking om meer diepgang te verlenen aan het academisch onderwijs, en om de  onderzoeksexpertise te bevorderen van de meertalige en multiculturele Zuid-Afrikaanse context. De structureel opgevatte leerstoel, ingesteld voor minstens vijf jaar, heeft gezien de focus op academisch onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en in beperktere mate wetenschappelijk onderzoek (= het actieterrein van het Centrum voor het Afrikaans en Zuid-Afrikastudie) een aanzienlijke meerwaarde ten opzichte van de universitaire onderzoeksgroep die meer ad hoc-initiatieven onderneemt.

Schenkers

  • Minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
  • SA Akademie vir Wetenskap en Kuns
  • Neerlandistiekfonds (Stellenbosch)
  • Algemeen Nederlands Verbond
  • Afrikaanse Taalraad
  • Vlaams-Zuid-Afrikaanse Cultuurvereniging
  • Private sponsors
  • Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland

Periode

2017-heden

Promotor

Promotor leerstoel Zuid-Afrika (UGent)Prof. dr. Yves T’Sjoen promoveerde aan de UGent op een historisch-kritische editie van de poëzie van Richard Minne. Momenteel concentreert zijn wetenschappelijk onderzoek zich op de teksteditie, de interbellum- en naoorlogse Nederlandstalige literatuur en de Afrikaanse literatuur van Zuid-Afrika. Hij is redacteur van en zetelt in de adviesraad van binnen- en buitenlandse tijdschriften (Zacht Lawijd, Verslagen en Mededelingen van de KANTL, Dutch Crossing, Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, Stilet, Journal of Literary Studies). Naast het lidmaatschap van CLIV is hij voorzitter van de onderzoeksgroep Teksteditie Literatuur in Vlaanderen en van het Gents Centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika (UGent). Verder richtte hij POWEZIE (Centrum voor poëziestudie) op. Momenteel is hij samen met dr. Els van Damme redacteur van de Cyriel Buyssebibliotheek (met steun van het Buysse Genootschap) en twee literaire editiereeksen: Experimentele literatuur in Vlaanderen 1950-1970 (Woolf) en Literatuur in Vlaanderen 1900-1950 (Academia Press). Hij is aangesteld als buitengewoon hoogleraar (Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit Stellenbosch) en werkt deeltijds voor het departement Nederlands van de Karelsuniversiteit in Praag.

Links