Evides leerstoel: Industriële en circulaire watertechnologie

De leerstoel industriële en circulaire watertechnologie faciliteert de overdracht van universitair onderzoek naar de maatschappij. De leerstoel werd in 2016 opgericht aan de UGent, met de steun van Evides Industriewater B.V.

Innovatie in de watersector

De watersector van de toekomst is sterk afhankelijk van innovatie. Evides Industriewater investeert continu in innovaties en onderzoek om nieuwe en steeds effectievere technieken op het gebied van waterhergebruik en afvalwaterzuivering direct toe te passen bij industriële waterverbruikers. Daar worden niet alleen het milieu, maar ook vele ondernemingen beter van. Met onderzoek en innovaties wil Evides een bijdrage leveren aan de circulaire economie. Voorbeelden van onderzoekstopics zijn het verlagen van de water footprint, CO2-reductie en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. Algemene inschatting is dat door middel van technologische verbeteringen en aangepaste managementtechnieken waterverbruikende bedrijven beter met de huidige uitdagingen rond water (vb. droogte en klimaatsverandering) om kunnen gaan en dat er nog productiviteitswinsten te realiseren zijn.Evides

Doelstellingen

Doelstellingen UGent Evides leerstoel Industriële en Circulaire Watertechnologie :

  • Door gezamenlijke acties van de promotor en de schenker wetenschappelijke inzichten betreffende een duurzame waterkringloop in de procesindustrie verkrijgen.
  • Processen in verband met industrieel watergebruik optimaliseren en het operationeel beheer van water-intensieve industriële processen verbeteren.
  • Nieuwe apparaten en installaties ontwikkelen voor waterzuiveringsprocesvoering.
  • Een toonaangevend en multidisciplinair onderzoekscentrum opzetten op het gebied van Industriewater met een breed netwerk in de industrie.
  • Het vakgebied van industriewater promoten bij de toekomstige generatie onderzoekers.

Schenker

Evides Industriewater B.V 

Periode

2016-heden

Promotor

Prof. dr. Arne Verliefde is sinds februari 2011 hoogleraar in Gent. Zijn onderzoek richt zich vooral op grenslaag-fenomenen in de drink- en proceswaterbehandeling met een grote focus op membranen. Zijn onderzoeksinteresses breiden zich echter ook uit naar adsorptieve en ionenuitwisselingsprocessen, en meer energie-efficiënte processen voor selectieve scheidingen tussen organische en anorganische stoffen. Bovendien focust de onderzoeksgroep ook steeds meer op het bepalen van welke waterkwaliteit een proces exact nodig heeft (om vb. risico’s m.b.t. corrosie te vermijden) – gelinkt aan de technologie om die waterkwaliteit te bekomen. Zo wordt echt “Water-Fit-For-Use” bekomen.

Leerstoelhouder

Momenteel bekleedt dr. ir. Marjolein Vanoppen de positie van de Leerstoel. Zij promoveerde in 2016 onder prof. Verliefde op een onderwerp met focus op industriële recuperatie van water en grondstoffen. Zij coördineert alle activiteiten binnen de Leerstoel, zoals opvolgen en aanvragen van projecten, begeleiden van studenten, lesgeven en wetenschappelijke en populaire communicatie.

Prof. Verliefde en dr. Vanoppen zijn beide betrokken bij het "Resource Recovery Technology (R2T) consortium", het deel van "CAPTURE (Centre for Advanced Process Technology for Urban Resource Recovery" dat gericht is op water fit-for-use. Arne heeft ook een sterke interesse in onderzoek naar sanitaire voorzieningen en drinkwaterproductie voor ontwikkelingslanden.

Links

https://www.ugent.be/bw/nl/onderzoek/evides-leerstoel

Nieuws

6/12/2016 - Nieuwe leerstoel over industriële en circulaire watertechnologie – Engineeringnet.be

29/11/2016- Evides start leerstoel met universiteit Gent – Evides.nl