Leerstoel Medtronic-OptiLUTS

Symptomen van de lagere urinewegen zijn een uitermate prevalente aandoening welke met verlies aan levenskwaliteit gepaard gaan. De diagnose en behandeling vormen sinds decennia een belangrijke klinische activiteit en een onderzoeksdomein van de vakgroep Urogynaecologie in het UZ-Gent. Omdat de pathologie toeneemt met de leeftijd en omwille van de demografie betekent dit dat er een grote nood bestaat aan optimalisatie van de zorg. Vooral de diagnose en therapie van therapieresistente symptomen gaan daarenboven gepaard met toenemende kosten.

Doelstellingen

Met deze leerstoel wensen Medtronic en UGent onderzoek uit te voeren naar het optimaliseren van de gezondheidszorg van therapieresistente symptomen van de lagere urinewegen. De weg er naar toe wordt is gebaseerd op richtlijnen van de overheid (netwerken, clusteren van gespecialiseerde zorg, interdisciplinaire samenwerking) en wetenschappelijk onderzoek.

De bedoeling is dit uit te breiden naar bredere patiënten populaties met therapieresistente symptomen van het kleine bekken zoals pijn, gynaecologische en gastro-intestinale klachten. In het initiële plan zal ook de gastro-enterologische klachten aanbod komen omdat die zorg reeds nu al vele gelijkaardige processen kent in beide vakgroepen en dat het clusteren van deze activiteiten een logische stap lijkt.

Schenkers

Medtronic

Periode

2017-huidig

Promotor

Prof. dr. Karel Everaert is hoogleraar neuro-urologie en specialist op de dienst Urologie van het UZ Gent.

Prof. Everaert participeerde in meer dan 50 clinical trials in neuro-urologie en incontinentie. Zijn expertisedomeinen zijn: urinaire katheters, sacrale neuromodulatie en blaasfunctie. Hij voert klinisch onderzoek naar nachtelijke polyurie, incontinentie en LUTS (Lower urinary tract symptoms) bij bejaarden.