Olympische Leerstoel Henri de Baillet Latour - Jacques Rogge

Gezien de sterke economische en manageriale ontwikkeling heeft de sport nieuwe beleidsinstrumenten nodig. Sportethiek en de deontologie van de sporters hebben bakens nodig die telkens opnieuw dienen bijgesteld te worden. De sportwereld is klaar om meer aandacht te besteden aan deze problematiek, maar heeft (wetenschappelijke) ondersteuning nodig om uit te maken hoe dit het beste wordt aangepakt.

Doelstellingen

De Olympische Leerstoel zal binnen de Universiteit Gent staan voor een belangrijk centrum van onderzoek, onderwijs en informatieverspreiding over het onderwerp.

De doelstellingen en de ambities van de Olympische Leerstoel kunnen als volgt beschreven worden:

  • Onderzoek: een reflectie en een wetenschappelijke productie tot stand brengen in verband met de centrale thema’s van de Olympische Leerstoel onder leiding van de titularissen.
  • Onderwijs: jaarlijks een academicus van hoog niveau onthalen voor een sessie lessen rond de Olympische materie (historische benadering, ethiek, economie, management, sportmaterie enz.) als uitgenodigd titularis. Dit onthaal zal jaarlijks georganiseerd worden alternerend door een van beide Universiteiten en dit op het niveau van de Master (Sport- en Bewegingswetenschappen).
  • Dienstverlening aan de gemeenschap: het betreft hier een dienst die verleend moet worden aan de overheid, federaties en andere eerstelijnsactoren van de sportwereld in België, bij middel van dienstverlenende initiatieven rond onderwerpen zoals beleidsvoering binnen de sport, sociale verantwoordelijkheid van de sport e.a.
  • Samenwerking in het kader van deze activiteiten met Olympische en sportstructuren in België en op internationaal vlak.

Schenker

Het Fonds Inbev Baillet Latour

Partners

De leerstoel is een samenwerking tussen de UGent & Université Catholique de Louvain

PeriodeProf. dr. Annick Willem

2008-2020

Promotor

Prof. dr. Annick Willem is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen (UGent) en is sinds oktober 2010 docent binnen de vakgroep Bewegingen Sportwetenschappen aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Ze is eveneens verantwoordelijk voor de afstudeerrichting Sportmanagement en de onderzoeksgroep Sportmanagement, de afdeling waarbinnen de Olympische Leerstoel functioneert.

Links