Leerstoel Poultry Health Sciences

Aan de faculteit Diergeneeskunde van de UGent wordt de leerstoel Poultry Health Sciences opgericht. Met deze leerstoel verankert de faculteit Diergeneeskunde haar expertise in de internationale pluimveehouderij.

Logo poultry chairDe leerstoel is een samenwerking tussen de vakgroepen Pathologie, Bacteriologie & Pluimveeziekten (prof. dr. Filip Van Immerseel, promotor leerstoel en woordvoerder) en Farmacologie, Toxicologie & Biochemie (prof. dr. Siska Croubels, promotor leerstoel) en de twee Vlaamse bedrijven Vetworks en Poulpharm, waarbij prof. dr. Gunther Antonissen leerstoelhouder is.

Deze leerstoel werd opgericht om de brug te vormen tussen academisch onderzoek, onderwijs en de pluimveepraktijk, en om de wereldwijde leidende rol van Vlaanderen in dit domein nog meer te versterken.

Door de toenemende bevolking, stijgende inkomens en verstedelijking, zal de wereldwijde vraag naar voedsel van dierlijke oorsprong naar verwachting verder toenemen. Pluimveevlees en eieren zijn twee van de meest duurzame dierlijke eiwitbronnen.

De pluimveesector wordt wereldwijd gekarakteriseerd door uiterst efficiënte productiesystemen en geavanceerde technologieën. Een succesvolle pluimveeproductie vereist opleiding van experten met een diepgaande kennis van diverse disciplines zoals management, huisvesting en klimaatcontrole, ziektebestrijding, voeding, duurzaamheid en dierenwelzijn. Bovendien heeft de pluimveesector nood aan fundamenteel en toegepast onderzoek om oplossingen te vinden voor actuele uitdagingen zoals infectieuze en niet-infectieuze ziekten, maar ook voedselveiligheid, duurzaamheid en dierenwelzijn.

Contact

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met prof. Gunther Antonissen:

Partners