Het Fonds HIV Ontrafelen

Logo HIV OntrafelenHet humaan immunodeficiëntievirus (HIV) heeft sinds 1983 meer dan 78 miljoen mensen besmet, waarvan ongeveer de helft ten gevolge van de infectie is gestorven. Gelukkig zijn er vandaag een aantal antiretrovirale middelen op de markt die de levenskwaliteit en levensverwachting van besmette individuen sterk verbeteren. Deze therapie slaagt er helaas niet in om ook het restvirus te verwijderen uit het lichaam, waardoor patiënten levenslang verplicht zijn op therapie te blijven als ze willen vermijden dat het virus terug keert. Daarom zoekt het HIV Cure Research Center onder leiding van professor Linos Vandekerckhove naarstig verder naar een manier om mensen die leven met HIV volledig te genezen.

Een gift aan Fonds HIV Ontrafelen?

Uw gift aan het Fonds HIV Ontrafelen wordt gebruikt om het resterende HIV virus beter in kaart te brengen. Op basis hiervan worden nieuwe innovatieve therapeutische scenario’s uitgewerkt, getest en geëvalueerd, met als uiteindelijke doel om patiënten volledig te genezen.

Met een gift van € 100 bepalen we de hoeveelheid virus die aanwezig is in de witte bloedcellen. Een gift van € 1.000 wordt gebruikt om te bepalen waar het virus zich exact verstopt in het lichaam.

Ik doe een online gift

Uw gift aan fonds HIV Ontrafelen is ook welkom op het rekeningnummer BE26 3900 9658 0329, met mededeling "Fonds HIV". Uw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 op jaarbasis.

Ik vind het heel belangrijk dat we onderzoek blijven steunen en financieren. HIV is een chronische aandoening geworden, onder meer hierdoor gaat de financiering achteruit. Giften aan onderzoek zorgen ervoor dat artsen, wetenschappers en iedereen die betrokken is bij het onderzoek, kunnen blijven zoeken naar een geneesmiddel voor deze epidemie.
- Jonathan Bossaert, HIV patiënt en oprichter van vzw Positively Alive die geld inzamelt voor HIV onderzoek. -

Waarom uw gift het verschil maakt:

Meer info over het fonds?

OntstaansgeschiedenisProf. dr. Linos Vandekerckhove

Het Fonds HIV Ontrafelen werd in 2016 opgericht aan de UGent door prof. dr. Linos Vandekerckhove om giften aan te moedigen ten voordele van zijn onderzoek naar HIV. Het fonds organiseert bijvoorbeeld jaarlijks, rond Wereldaidsdag, een groot benefiet evenement in Gent om middelen in te zamelen voor het onderzoek naar HIV.

Doel

Het doel van het fonds is om financiële steun te voorzien aan onderzoek naar HIV genezing. Onderzoeksdomeinen rond HIV genezing kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  1. Onderzoek naar nieuwe doelwitten die HIV restvirus verminderen;
  2. In kaart brengen van HIV restvirus bij patiënten onder therapie;
  3. In kaart brengen van HIV bij patiënten die net HIV seropositief geworden zijn;
  4. Evalueren van potentiële nieuwe middelen die HIV restvirus kunnen verminderen;
  5. Evalueren van immunotherapie en gentherapie om restvirus te verminderen;
  6. Ontwikkelen van nieuwe meetmethoden om HIV restvirus in kaart te brengen.

Meer info over het onderzoek?

Wat kan ik nog doen?

Contacteer ons

Heeft u vragen over dit fonds of andere UGent fondsen? Contacteer ons dan en wij helpen u graag verder.

Universiteitsfonds UGent
Wim Van der Planken

universiteitsfonds@ugent.be

+32 9 264 33 84