Uw Testament

Christa en Monique

U kan het verschil maken.

Er zijn 1001 mogelijkheden waar uw bijdrage een groot verschil kan maken. Oplossingen en antwoorden op de problemen en vragen van vandaag én morgen. U kan dit mee helpen realiseren.
Zoals Christa en Monique (zie foto), als zij er niet meer zijn, gaat hun vermogen naar de Universiteit Gent.

"De UGent staat voor alles waar wij voor staan."
“Uw schenking via een gift of legaat kan een wereld van verschil betekenen. Voor de student die zo het noodzakelijke extra duwtje in de rug krijgt. Voor de wetenschapper die zo een veelbelovende onderzoekslijn kan openen. Voor de theoretische kennis die zo een praktische toepassing krijgt. Met een gift of een legaat aan de UGent brengt u samen met ons de wereld in beweging. Verlegt u samen met ons grenzen. Drukt u samen met ons een stempel op de toekomst.”
- Rector Rik Van de Walle

In de legatenbrochure van de UGent kunt u inspirerende verhalen lezen van andere testators en onderzoekers die door legaten baanbrekend werk hebben kunnen verrichten. Een brochure aanvragen kan via universiteitsfonds@ugent.be of door het contactformulier in te vullen.

Vraag vrijblijvend onze legatenbrochure aan

Het is de opdracht van het Universiteitsfonds om ervoor te zorgen dat een nalatenschap terechtkomt zoals u het voor ogen had.
Heeft u vragen of wil u meer weten over de UGent als goed doel? Neem gerust contact op met het Universiteitsfonds (universiteitsfonds@ugent.be).

Waarom de Universiteit Gent?

    • 1001 relevante thema’s. U kiest op basis van uw affiniteit een onderzoek of project om te steunen.
    • Er blijft niets ‘aan de pot plakken’. Alles wat u schenkt, gaat voor de volle 100% naar het gekozen onderzoek
    • Het Universiteitsfonds. We adviseren u met veel toewijding, expertise en in uiterste discretie om uw testament zo goed mogelijk vorm te geven. 
    • Erfbelasting. De Universiteit Gent is geen erfbelasting verschuldigd op ontvangen legaten.

Het duolegaat bestaat uit een legaat aan een goed doel onder last om de erfbelasting op de legaten van de overige erfgenamen te betalen.
Het Vlaams Parlement keurde een decreet goed waarbij het fiscale gunstregime van het duolegaat werd afgeschaft. Sinds 1 juli 2021 blijft het mogelijk om een duolegaat op te nemen in een testament, maar het zal geen fiscaal voordeel meer opleveren.
De nieuwe regels kunnen belangrijke gevolgen hebben voor wie een duolegaat in zijn testament heeft opgenomen vóór 1 juli 2021 en zijn fiscale woonplaats in het Vlaamse gewest heeft. Het is best mogelijk dat het testament, bij een overlijden na 1 juli 2021, niet de uitwerking krijgt die de testator voor ogen had. Testators krijgen de raad om de concrete impact van de wijzigingen te bespreken met hun notaris en/of het Universiteitsfonds. Contacteer ons gerust bij vragen.

De UGent opnemen in uw testament begint bij een luisterend oor

Het Universiteitsfonds heeft intussen veel ervaring in het helpen en begeleiden van mensen met hun vragen over testamenten. Het is helemaal niet verplicht om ons op voorhand te contacteren. Tegelijk is het in uw voordeel om dat wel te doen.

Door te luisteren naar uw wensen kunnen we ondersteuning bieden bij het opmaken van de tekst van uw testament. We helpen u graag met het juist zetten van de punten en de komma’s. Alleen zo werkt uw legaat 100% zoals u dat wil.

Wij begeleiden u graag en dit uiteraard in uiterste discretie. Dit kan op kantoor, bij u thuis, telefonisch of via mail. Neem gerust met ons contact op via universiteitsfonds@ugent.be.

“De medewerkers van het Universiteitsfonds hielpen met de juiste bewoordingen en de voorwaarden voor het testament”.

Terry Ediers & Elien Wanzeele


Neem gerust contact op met ons!

Terry Ediers & Elien Wanzeele
universiteitsfonds@ugent.be

Terry +32 9 264 83 31
Elien +32 9 264 33 88

Informatie voor medewerkers van de UGent

Waarom neemt iemand de UGent op in zijn/haar testament, hoe kan men in een testament op een correcte manier verwijzen naar de UGent en waaraan zullen de middelen besteed worden?