Wijziging duolegaten en schenk- en erfbelasting

Vanaf 1 juli 2021 wordt het voordeliger om na te laten aan de UGent: de erfbelasting daalt van 8,5% naar 0%.

Het duolegaat bestaat uit een legaat aan een goed doel onder last om de erfbelasting op de legaten van de overige erfgenamen te betalen. Deze techniek levert zowel voor het goede doel als voor de andere erfgenamen een voordeel op. De Vlaamse regering keurde een voorontwerp van decreet goed dat, indien het voorstel wordt goedgekeurd door het Vlaams Parlement, belangrijke gevolgen zal hebben voor de successieplanning vanaf 1 juli 2021. Het duolegaat zal dan geen fiscaal voordeel opleveren. Een duolegaat opnemen in een testament blijft wel nog steeds mogelijk, maar het zal niet meer mogelijk zijn om de belastingfactuur te drukken.

De nieuwe regels kunnen belangrijke gevolgen hebben voor wie nu al een duolegaat in zijn testament heeft opgenomen en zijn fiscale woonplaats in het Vlaamse gewest heeft. Het is best mogelijk dat het testament, bij een overlijden na 1 juli 2021, niet de uitwerking krijgt die de testator voor ogen had. Testators krijgen de raad om de concrete impact van de wijzigingen te bespreken met hun notaris en/of het Universiteitsfonds.

Vanaf 1 juli 2021 wordt het voordeliger om te schenken aan de UGent: de schenkbelasting daalt van 5,5% naar 0%.