Wijziging duolegaten en schenk- en erfbelasting

Erfbelasting sinds 1 juli 2021?

Sinds 1 juli 2021 wordt het voordeliger om na te laten aan de UGent: de erfbelasting daalt van 8,5% naar 0%.

Duolegaten sinds 1 juli 2021?

Het duolegaat bestaat uit een legaat aan een goed doel onder last om de erfbelasting op de legaten van de overige erfgenamen te betalen.

Het Vlaams Parlement keurde een decreet goed waarbij het fiscale gunstregime van het duolegaat werd afgeschaft. Sinds 1 juli 2021 blijft het mogelijk om een duolegaat op te nemen in een testament, maar het zal geen fiscaal voordeel meer opleveren.

De nieuwe regels kunnen belangrijke gevolgen hebben voor wie een duolegaat in zijn testament heeft opgenomen vóór 1 juli 2021 en zijn fiscale woonplaats in het Vlaamse gewest heeft. Het is best mogelijk dat het testament, bij een overlijden na 1 juli 2021, niet de uitwerking krijgt die de testator voor ogen had. Testators krijgen de raad om de concrete impact van de wijzigingen te bespreken met hun notaris en/of het Universiteitsfonds.

Contacteer ons gerust bij vragen.

Schenkingen sinds 1 juli 2021?

Sinds 1 juli 2021 wordt het voordeliger om te schenken aan de UGent: de schenkbelasting daalt van 5,5% naar 0%.