Herinschrijven

Procedure

Vanaf de 1e dag na het beschikbaar zijn van je puntenlijst kun je elektronisch herinschrijven voor het nieuwe academiejaar via http://oasis.ugent.be.

Aanmelden op Oasis doe je via je UGent-account en alle richtlijnen vind je op Oasis.

De deadline is 30 september.

Vanaf 1 oktober moet je de curriculumcommissie - via je facultaire studentenadministratie - om toelating vragen voor laattijdige herinschrijving.

De deadline voor laattijdige (her)inschrijving is de laatste dag van februari.

Indien je thuis- of kotadres gewijzigd is, moet je dit doorgeven vóóraleer je opnieuw inschrijft!

Heb je herexamens?

Indien je nog examens moet doen tijdens de tweedekansexamenperiode, dan kan je pas herinschrijven na het beschikbaar zijn van je puntenlijst van die examenperiode, ook al neem je niet deel aan de herexamens.

Wil je veranderen van opleiding of afstudeerrichting?

Ook indien je van opleiding of afstudeerrichting wil veranderen is dit een HERinschrijving, die je elektronisch moet afhandelen.

Toelatingsexamen arts/tandarts: dit jaar geslaagd?

Was je vorig jaar niet geslaagd voor het toelatingsexamen arts/tandarts en startte je een andere opleiding aan de UGent?
Ben je dit jaar wel geslaagd voor het toelatingsexamen?
Ook dit is een HERinschrijving die je elektronisch moet doen.

De studentenadministratie voegt in Oasis toe dat je geslaagd bent voor het toelatingsexamen zodat je je via herinschrijving kan inschrijven voor de bachelor of science in de geneeskunde of de bachelor of science in de tandheelkunde. Opgelet: ben je niet geslaagd voor je huidige opleiding en heb je 2de zit, dan kan je pas herinschrijven na het beschikbaar zijn van je puntenlijst van de tweedekansexamenperiode, ook al neem je niet deel aan de herexamens.

Lukt je herinschrijving toch niet? Mail naar studentenadministratie@ugent.be

GIT en/of Inschrijven voor aansluitende opleiding

Ook indien je GIT-aanvraag binnen eenzelfde opleiding, tussen bachelor en master, tussen master en master-na-master of schakel/voorbereidingsprogramma en master, nog niet is goedgekeurd, kan je al herinschrijven (pas na afloop van de tweedekansexamenperiode indien je herexamens hebt ook al neem je niet deel aan de herexamens.).

Dit is dan weliswaar een inschrijving onder ontbindende voorwaarde: indien de curriculumcommissie uiteindelijk toch geen goedkeuring verleent voor inschrijving in een (aansluitende) opleiding, wordt deze inschrijving tenietgedaan (Onderwijs - en examenreglement (OER) artikel 21 §2).

Persoonlijk curriculum

Na inschrijving kan je via http://oasis.ugent.be je voorstel van curriculum indienen.

Bevestiging via je UGent-mail en betalen

Na je inschrijving krijg je een bevestigingsmail van je inschrijving en een factuur (niet noodzakelijk tegelijkertijd) via je UGent-mail.

Deze eerste factuur is het initieel te betalen studiegeld.

Betaal via overschrijving en vermeld de gestructureerde mededeling.

Studentenkaart

Je studentenkaart is 6 jaar geldig.

Bij herinschrijving zal je enkel een nieuwe kaart ontvangen als de jouwe aan vervanging toe is.

Attesten

Na betaling van je studiegeld, kan je diverse attesten (inschrijvingsattest, attest voor NMBS-schooltreinkaart, verzekering, ...) zelf downloaden en afdrukken via http://oasis.ugent.be

Weigering herinschrijving

Je herinschrijving wordt automatisch geweigerd bij betalingsachterstand, tekort aan leerkrediet en studievoortgangsmaatregelen.

Contact

studentenadministratie@ugent.be