Diplomavoorwaarden Educatieve Master (Eduma)

Wat

Het diploma van een Educatieve Master is van belang als je wil lesgeven of als je je wil voorbereiden op een functie met pedagogische aspecten zoals vorming, training enz.

Grondige kennis van het Nederlands is vereist

Diplomatoelatingsvoorwaarden

  • Je hebt een Belgische diploma dat toegang geeft (of je bent ingeschreven voor een masteropleiding) of je buitenlands diploma werd door NARICgelijkwaardig verklaard aan een diploma met rechtstreekse toegang
  • Heb je een einddiploma van een universiteit in het buitenland (voor zover dit diploma een opleiding van ten minste 4 jaar omvat), dan dien je een aanvraag tot toelating in
  • In voorkomend geval kan het universiteitsbestuur de inschrijving afhankelijk maken van het volgen van sommige opleidingsonderdelen van een academische opleiding

Alle informatie over educatieve masters

Raadpleeg informatie over de opleidingen, locaties, toelatingsvoorwaarden op eduma.ugent.be