Diplomavoorwaarden Specifieke lerarenopleiding (SLO)

Wat?

  • Het diploma van de Specifieke Lerarenopleiding of SLO is van belang als je wil lesgeven of als je je wil voorbereiden op een job met pedagogische aspecten zoals vorming, training enz.
  • Grondige kennis van het Nederlands is vereist

Algemeen

  • Je hebt een Belgische diploma dat toegang heeft (of je bent ingeschreven voor de masteropleiding) of je buitenlands diploma werd door NARIC gelijkwaardig verklaard aan een diploma met rechtstreekse toegang
  • Heb je een einddiploma van een universiteit in het buitenland (voor zover dit diploma een opleiding van ten minste vier jaar omvat), dan dien je een aanvraag tot toelating in
  • In voorkomend geval kan het universiteitsbestuur de inschrijving afhankelijk maken van het volgen van sommige opleidingsonderdelen van een academische opleiding