Categorie 2: Keuzevak

Wat

Je bent ingeschreven via diplomacontract aan een universiteit van de Vlaamse of Franse Gemeenschap en je wil een keuzeopleidingsonderdeel volgen aan de UGent.

Nodige documenten en goedkeuringen

  • Schriftelijke toestemming van je thuisinstelling (hoe je die kan verkrijgen, wordt door elke universiteit afzonderlijk bepaald. In de meeste instellingen vraag je dit aan de studentenadministratie.)
  • Schriftelijke toestemming van de betrokken faculteit aan de UGent: vraag via mail aan je facultaire studentenadministratie (FSA) toestemming, met gaststudent@ugent.be in cc.
    Daarnaast bezorg je hen ook nog:
    1. Kopie van je curriculum aan je thuisinstelling
    2. Lijst van de opleidingsonderdelen die je wil volgen met bijhorende motivatie
    De FSA neemt opnieuw contact op wanneer je aanvraag is goedgekeurd.

Hoe registreren

Volg dit stappenplan

Na registratie

De dag nà registratie ontvang je via e-mail je UGent-login voor je UGent-account. Enige tijd later ontvang je je studentenkaart per post.

Nadat je je login ontvangen hebt, ga je naar https://oasis.ugent.be en voeg je de op te nemen vakken toe aan je curriculum.

Herregistreren als gaststudent

Stuur de documenten vermeld onder ‘Nodige documenten en goedkeuringen' en een inschrijvingsbewijs van je hoofdinstelling naar gaststudent@ugent.be.

Contact

gaststudent@ugent.be