Wachtlijst Homes

Aanvraag op de wachtlijst

Tot onze spijt moesten wij je eerder meedelen dat wij voorlopig geen positief gevolg kunnen geven aan je aanvraag tot het bekomen van een wooneenheid in de universitaire homes. 

Er is niets mis gegaan met de aanvraag: je aanvraag werd wel degelijk verwerkt zoals het hoort. Er zijn nu eenmaal veel aanvragen ontvangen met een hogere prioriteit, zoals heraanvragende studenten.

Op dit ogenblik zijn alle op dit moment beschikbare wooneenheden die tot jouw opties behoorden, toegewezen én is er een wachtlijst. Ook jouw aanvraag staat tot tegenbericht op deze wachtlijst.

Progressie op de wachtlijst

Jouw plaats op de wachtlijst zal gegarandeerd nog veranderen: na de bekendmaking van examenresultaten van de huidige bewoners zullen er immers nog wooneenheden vrijkomen. Veel studenten vroegen immers 'voor de zekerheid' hun kamer opnieuw aan, niet wetende hoe deze examenperiode zal uitdraaien.

Daarenboven zijn er jaarlijks vele aanvragen in onze wachtlijst én toegekende contracten geslopen, ingediend in maart, waar de student pas in de laatste maanden van het humaniora een beslissing zal maken over de definitieve studiekeuze en uiteindelijk niet zal inschrijven aan de UGent. In dat geval mag deze student niet huren en komen ook deze wooneenheden vrij.

De boodschap die wij willen meegeven is dan ook: niet meteen panikeren.

Dezelfde situatie doet zich overigens voor op de private markt, wat je wellicht kan geruststellen: ook hier zullen verhuurders pas na de bekendmaking van de punten (begin juli) te weten komen of de huidige huurders zullen verder studeren, afgestudeerd zijn... of zelfs pas na de herexamens in september. 

Onze onthaalmedewerkers kunnen na enige dagen de plaats op de wachtlijst relativeren, met behulp van geanonimiseerde cijfergegevens: de ene plaats is immers de andere niet. Enkele dagen na de ontvangst van de e-mail, is immers al veel informatie verzameld. We daten onze wachtlijst op van zodra er annuleringen zijn ontvangen.

Perspectief: een voorbeeld

 • Zelf sta je op plaats 300, en deed je een aanvraag met alle homes in je prioriteiten.
 • De eerste 60 studenten willen misschien uitsluitend een studio.
 • De daaropvolgende 80 studenten willen misschien enkel een kamer in home Fabiola of Vermeylen.
 • 100 studenten, uit de 1800 studenten met een toegewezen kamer studeren af, stoppen met studeren, vinden iets op de private markt...
 • 50 studenten die voor jou op de wachtlijst staan melden ons nu pas dat men een andere universiteit kiest of al iets gevonden hebben op de private markt...
 • Dit resulteert dat de tiende kamer die vrijkomt op site Boudewijn of Astrid na de bekendmaking van de punten voor jou is. 

Als dit je situatie zou zijn eind juni, dan had je alle voorgaande jaren een wooneenheid tegen het nieuwe academiejaar.

 

Enige geruststelling kan je ook vinden in onze statistieken: ongeveer de helft van onze homebewoners zijn niet-beursgerechtigde studenten.

Momenteel staan er nog steeds beursstudenten op de wachtlijst, dus er volgen nog honderden wijzigingen na midden-juni.

Wat nu?

Je hebt op dit moment twee keuzes. We diepen ze even uit.

Je aanvraag blijft sowieso op de wachtlijst staan, tot tegenbericht.

1. Je blijft wachten

 • Zolang je geen huurovereenkomst werd aangeboden, kan je gratis annuleren.
 • Om te weten of er binnenkort een overeenkomst er zit aan te komen, kijk je best regelmatig eens naar onze wachtlijst 

Raadpleeg vanaf 13u op 28.06.2023 de originele wachtlijst

Opgelet: er wordt geen update op de website geplaatst.

Vanaf juli kan je ons onthaal contacteren voor eventuele vragen en een update over je plaats op de wachtlijst. 

We gebruiken deze meta-data om een correcter inzicht te krijgen wie er nog geïnteresseerd is: we zien immers dat er behoorlijk wat aanvragers intussen een andere universiteit hebben gekozen en vergeten zijn te annuleren.
Na enkele weken kunnen we aan geïnteresseerden op die manier ook meegeven hoeveel mensen, sinds de bekendmaking van de wachtlijst, niet meer hebben geïnformeerd.

Je kan ons onthaal bereiken op +32 (0)9 264 7100 elke werkdag tussen 8u-12u en 13u-20u.

Je kan ook een e-mail sturen om je plaats te weten te komen, maar hou rekening met een verwerkingsperiode van minstens vijf werkdagen.

Gebruik dit e-mailsjabloon om de verwerkingstijd te minimaliseren: we proberen deze ASAP  te beantwoorden.

2. Je annuleert je kameraanvraag  

Doe dit tijdig en uit eigen initiatief!

Gratis

 • zolang je nog geen huurovereenkomst hebt ontvangen.
 • indien je wel je huurovereenkomst hebt ontvangen, maar zelf en op eigen initiatief aantoont dat je niet voldoet aan de voorwaarden.

Er is een administratieve kost van 100 euro verschuldigd indien

 • je annuleert nadat wij de aanvraag hebben toegewezen (een contract werd opgemaakt) en je volgend jaar wel degelijk regulier UGent-student bent.
 • je niet reageert op ons aanbod en de wooneenheid intussen gereserveerd blijft.

Voor meer info over annuleren en hoe u dit kunt doen: 

Wooneenheid aanvragen, annuleren en opvolgen

Meer informatie over de andere homes?