Wachtlijst Homes

Aanvraag op de wachtlijst

Tot onze spijt moesten wij je eerder meedelen dat wij voorlopig geen positief gevolg kunnen geven aan je aanvraag tot het bekomen van een wooneenheid in de universitaire homes. 

Er is niets mis gegaan met de aanvraag: je aanvraag werd wel degelijk verwerkt zoals het hoort. Er zijn nu eenmaal veel aanvragen ontvangen met een hogere prioriteit, zoals heraanvragende studenten.

Op dit ogenblik zijn alle wooneenheden toegewezen en is er een wachtlijst. Ook jouw aanvraag staat tot tegenbericht op deze wachtlijst.

Progressie op de wachtlijst

Jouw plaats op de wachtlijst zal gegarandeerd nog veranderen: na de bekendmaking van examenresultaten van de huidige bewoners zullen er immers nog wooneenheden vrijkomen. Veel studenten vroegen immers 'voor de zekerheid' hun kamer opnieuw aan, niet wetende hoe deze examenperiode zal uitdraaien.

Daarenboven zijn er jaarlijks vele aanvragen in onze wachtlijst én toegekende contracten geslopen, ingediend in maart, waar de student pas in de laatste maanden van het humaniora een beslissing zal maken over de definitieve studiekeuze en uiteindelijk niet zal inschrijven aan de UGent. In dat geval mag deze student niet huren en komen ook deze wooneenheden vrij.

De boodschap die wij willen meegeven is dan ook: niet meteen panikeren.

Dezelfde situatie doet zich overigens voor op de private markt, wat je wellicht kan geruststellen: ook hier zullen verhuurders pas na de bekendmaking van de punten (begin juli) te weten komen of de huidige huurders zullen verder studeren, afgestudeerd zijn... of zelfs pas na de herexamens in september.

Je kan je plaats op onze wachtlijst en een inschatting naar progressie navragen op +32 (0)9 264 71 02. 
Hou daarbij het op de e-mail vermelde aanvraagnummer bij de hand en luister goed naar de uitleg van onze medewerkers

Onze onthaalmedewerkers kunnen na enige dagen de plaats op de wachtlijst relativeren, met behulp van geanonimiseerde cijfergegevens: de ene plaats is immers de andere niet. Enkele dagen na de ontvangst van de e-mail, is immers al veel informatie verzameld. 

Perspectief: een voorbeeld

 • Zelf sta je op plaats 200, en deed je een aanvraag met alle homes in je prioriteiten
 • De eerste dertig studenten willen misschien uitsluitend een studio
 • De daaropvolgende 40 studenten willen misschien enkel een kamer in home Fabiola of Vermeylen
 • 100 studenten, uit de 1800 studenten met een toegewezen kamer of die voor jou op de wachtlijst staan; studeren af, stoppen met studeren, vinden iets op de private markt...
 • Dit resulteert dat de dertigste kamer die vrijkomt op site Boudewijn of Astrid na de bekendmaking van de punten voor jou is. 

Als dit je situatie zou zijn eind juni, dan had je alle voorgaande jaren een wooneenheid tegen het nieuwe academiejaar.

 

Enige geruststelling kan je ook vinden in onze statistieken: ongeveer de helft van onze homebewoners zijn niet-beursgerechtigde studenten.

Momenteel staan er nog steeds beursstudenten op de wachtlijst, dus er volgen nog honderden wijzigingen na midden-juni.

Wat nu?

Je hebt op dit moment twee keuzes. We diepen ze even uit.

Je aanvraag blijft sowieso op de wachtlijst staan, tot tegenbericht.

1. Je blijft wachten

 • Zolang je geen huurovereenkomst werd aangeboden, kan je gratis annuleren.
 • Indien je dat wenst, kan je je voorkeuren nog aanpassen om in aanmerking te komen voor meer homes dan oorspronkelijk aangeduid 

Bekijk de mogelijke homes

 • Om te weten of een overeenkomst er zit aan te komen, bel je vanaf juli best om de paar weken eens naar ons onthaal voor een update van je plaats op de wachtlijst.
  Je kan ons onthaal bereiken op +32 (0)9 264 7102 elke werkdag tussen 8u-12u en 13u-20u.

Je kan ook een e-mail sturen om je plaats te weten te komen, maar hou rekening met een verwerkingsperiode van minstens vijf werkdagen.
Gebruik om de verwerkingstijd te minimaliseren.

2. Je annuleert je kameraanvraag  

Doe dit tijdig en uit eigen initiatief!

Gratis

 • zolang je nog geen huurovereenkomst hebt ontvangen
 • indien je wel je huurovereenkomst hebt ontvangen, maar zelf en op eigen initiatief aantoont dat je niet voldoet aan de voorwaarden

Er is een administratieve kost van 75 euro verschuldigd indien

 • je annuleert nadat wij de aanvraag hebben toegewezen (een contract werd opgemaakt) en je volgend jaar wel degelijk regulier UGent-student bent
 • je niet reageert op ons aanbod en de wooneenheid intussen gereserveerd blijft

Voor meer info over annuleren en hoe u dit kunt doen: 

Wooneenheid aanvragen, annuleren en status opvolgen

Meer informatie over de andere homes?