Stagebeurzen via het Erasmus+ programma: Erasmus Traineeship

Het Erasmus+ programma voorziet beurzen voor stages na de studie binnen de periode van 1 jaar na de studies vanaf de afstudeerdatum, (met aftrek van eventueel aantal maanden Erasmus uitwisseling (studies of stage) tijdens je huidige studiecyclus).

De E+ beurzen voor stage na studie staan open voor alle afstuderenden (diplomacontract (prof).BA, MA, ManaMa, PhD).

Beursbedragen

Naargelang van de bestemming zijn er vier beurscategorieën. Studenten uit in hun afstudeerjaar deel uitmaken van de zgn. (beursstudenten, studenten met een beperking of werkstudenten) hebben recht op een hoger beursbedrag* per maand. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

  • GROEP 1- 529€ / 779€*: Denemarken, Faeröer, Finland, Ierland, IJsland, Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk (afhankelijk van de visa-applicatie), Zweden
  • GROEP 2 - 479€ / 729€*: Andorra, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland,  Italië, Malta, Monaco, Nederland, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje, Vaticaanstad
  • GROEP 3 - 429€ / 679€*: Bulgarije, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Noord-Macedonië, Polen, Roemenië, Servië, Slovakije, Slovenië, Tsjechische Republiek, Turkije
  • GROEP 4 - Voor stage in andere landen: vast beursbedrag toegekend van 700€ / 950€*. Daarbovenop wordt nog een reisvergoeding voorzien naargelang van het land en van de reisafstand.

De beurzen voor stage buiten de EU zijn op dit moment uitgeput. In 2024 zal duidelijk worden of dit budget wordt aangezuiverd.

De beursaanvragen via het Flanders Traineeship platform zijn beperkt tot max. 6 maanden, om zoveel mogelijk jonge afgestudeerden een beurskans te bieden.

Stage doen onder het Erasmus+ programma met een zogenaamde nul-beurs is mogelijk wanneer je je stage wil verlengen of een 2de stage wil doen. De stage met nul-beurs kadert binnen een E+ stage overeenkomst en wordt gedekt door de Expat&Co verzekering van het Flanders Traineeship Platform.

Bovenstaande bedragen worden toegekend per volledige stagemaand. Onvolledige maanden worden pro rata berekend.

Overweeg je een duurzaam reisalternatief (bus, trein, boot) met minder klimaatimpact om af te reizen naar je bestemming (en terug)  dan kan je hiervoor na voorleggen van de nodige bewijzen een tegemoetkoming van 50 euro bekomen (bij uitbetaling 2e beursschijf). Om de langere reistijd te dekken, kan je beurs tot max. 4 dagen worden uitgebreid. Zie ook Erasmusbytrain.

Voor andere bestemmingen wordt een reisbedrag voorzien berekend op basis van de reisafstand.

Wees voorzichtig met het maken van kosten tot je groen licht krijgt voor de E+ beurs. Wanneer je geen beurs krijgt worden deze kosten ook niet vergoed.

Deadline

De eerste administratieve stap naar deze beurs is enkel mogelijk tijdens je afstudeerjaar, vóór je je eindresultaat ontvangt via OASIS. Bij de aanvraag (registratie) is nog geen concreet stageplan vereist. Registraties na afstuderen zijn niet ontvankelijk. De beurzen worden toegekend in volgorde van aanvraag, tot het budget is uitgeput. Het aantal beschikbare beurzen voor niet EU-bestemmingen is echter beperkt.

Wie tijdens het afstudeerjaar nog op Erasmusuitwisseling vertrekt, kan zich best pas na terugkeer online aanmelden voor de registratie voor een E+ Traineeshipbeurs. Op die manier kan de exacte duur van je Erasmusverblijf worden bepaald en dus ook de maximale duur van je eventuele E+ stage na studie.

Voor stage buiten de EU start je de aanvraagprocedure best ruim op voorhand rekening houdend met een eventuele visumaanvraag. Hou rekening met een duurtijd van minimum 6 weken. Meer info over visumaanvragen en inreisvoorwaarden kan je vinden op de website van de Ambassade/Consulaat van het land of regio waar je stage zal doen.

Hoe aanvragen?

De online procedure is vrij eenvoudig:

  • Aanmelden voor doe je online via Flanders Traineeship Platform, het Vlaams stageplatform voor internationale stagemobiliteit na de studies.
  • Je vult enkele velden in waarna je toegang krijgt tot het applicatiesysteem en je persoonlijk aanvraagdossier.
  • Je print het registratieformulier af; nog invullen, ondertekenen en terug opladen. Het systeem geeft telkens de volgende stap aan.
  • Als je een stageplaats gevonden hebt -dit mag ook na je afstudeerdatum- vervolledig je je applicatie in je online aanvraagdossier. Zorg er voor dat de wederzijdse verwachtingen heel duidelijk zijn. Maak eerst duidelijke afspraken met je stageplaats i.v.m. werkuren en omschrijf je leerdoelen in concrete termen. Op basis van de wederzijdse afspraken wordt automatisch een stage overeenkomst gegenereerd. Bij elke beursaanvraag gaat de UGent uit van een voltijdse stage (cf. de reguliere werknemers op de stageplaats); enkel na motivatie kan een beperkter aantal stage-uren/week (niet minder dan 32u worden toegestaan).

Let wel: de beursperiode kan niet eerder starten dan op datum van de ondertekening van de stageovereenkomst door alle partijen. Reken op minstens een drietal weken administratieve doorlooptijd na het voorleggen van je stageovereenkomst aan de UGent via BuitenlandNaStudies@UGent.be.

Vervolledig dus tijdig je beursaanvraag. Pas nadat ook je beursovereenkomst werd ondertekend ben je zeker van een beurs.

Stagevoorstellen naar het land van je staatsburgerschap en/of land van herkomst (nationaliteit / evt. dubbele nationaliteit) zijn niet ontvankelijk tenzij je hier een goede motivatie voor kan geven. Of tenzij:

  • Je kan aantonen dat je minimum vijf jaar verblijft in een ander land dan het land van (dubbele) nationaliteit.
  • Je kan aantonen dat je bent opgegroeid in een ander land van het land van (dubbele) nationaliteit.

Taaltest

Wie een beurs toegekend krijgt, legt aan het begin en einde van de stage een online taaltest af, indien de werktaal Deens, Duits, Engels, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands, Pools, Portugees, Spaans, Tsjechisch of Zweeds is (voor zover de werktaal niet je moedertaal is). De testresultaten hebben geen impact op de beurs; wel zal je indien nodig tijdens je stage een online taalcursus moeten volgen.

Verzekering

Check bij de stageplaats of er een arbeidsongevallen is voorzien door de stagegever; overeenkomstig de lokale regelgeving. De E+ stagiaires krijgen een gratis verzekering aangeboden door het Flanders Traineeship Platform. E+ stagiairs vallen na hun afstuderen aan de UGent niet meer onder de UGent polis. Ook wie een zogenaamde. nulbeurs krijgt, is dezelfde verzekering voorzien. 

Meer informatie en FAQ

Students on the move

Flanders Traineeship Platform contact: info@flanderstraineeshipplatform.be

UGent contact:

Afd. Internationalisering

BuitenlandNaStudies@UGent.be

Een buitenlandse stageplaats vinden

Zelf een stage zoeken vormt een goede oefening in solliciteren. Gebruik je netwerk of solliciteer spontaan. Reflecteer vooraf over jouw competenties en sterktes. Vermeld wat je eventueel graag wil leren en zet je know-how die nuttig kan zijn voor je stageplaats in de verf (win-win). Vele bedrijven posten hun stageaanbod op hun website of via stagedatabanken. Meer tips en interessante links op www.studentsonthemove.be/nl/

Reizen is nog steeds onderhevig aan heel wat beperkingen die COVID-19 gerelateerd zijn, maar eveneens door (soms onvoorspelbare) veiligheidssituaties. Zie ook het reisbeleid van UGent.

De website van de FOD Buitenlandse Zaken geeft gedetailleerde info per land. Check dit goed voor je een bestemming kiest en al zeker voor je vertrek!