Wat we doen

UGent @ Work is een interdisciplinair onderzoeksconsortium (IDC) gericht op het realiseren van maatschappelijke impact met UGent-onderzoek rond werk en arbeidsmarkt.

Wie we zijn

UGent @ Work verenigt meer dan 30 professoren uit zeven UGent-faculteiten en twaalf UGent-vakgroepen die onderzoek doen rond werk en arbeidsmarkt.