Wat we doen

UGent @ Work is een interdisciplinair onderzoeksconsortium (IDC) gericht op het realiseren van maatschappelijke impact met UGent-onderzoek rond werk en arbeidsmarkt.

Wie we zijn

UGent @ Work verenigt 24 professoren uit zes UGent-faculteiten en tien UGent-vakgroepen die onderzoek doen rond werk en arbeidsmarkt.