VANDENHOVE is een interfacultair studiecentrum waarin de vakgroep Architectuur & Stedenbouw en de vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen samenwerken voor onderwijs en onderzoek op het gebied van de architectuur en de kunst.