Over ons

Het interfacultair studiecentrum VANDENHOVE Centrum voor Architectuur en Kunst – Universiteit Gent is opgericht door de Faculteiten FEA en FLW. Het Centrum steunt en neemt onderwijs- en onderzoeksinitiatieven op het raakvlak van architectuur en kunst, met bijzondere aandacht voor de (kunst & architectuur)tentoonstelling als kennis- en presentatievorm. Het Centrum beheert en valoriseert de kunstcollectie Vandenhove.

Centraal staat de studie van kunstverzamelingen, tentoonstellingsgeschiedenis en tentoonstellingsarchitectuur. De collectie Vandenhove en het universitair patrimonium vormen het basismateriaal voor het voorbereiden en realiseren van studietentoonstellingen.

De tentoonstellingen zijn gebaseerd op onderzoek van studenten of medewerkers van de UGent, of valoriseren patrimonium van de UGent en de schenking Vandenhove. Bij voorkeur zijn studenten of onderzoekers betrokken bij het ontwerpen en produceren van de tentoonstellingen. Verder wordt variatie nagestreefd in artistieke, architectuur- en documentaire tentoonstellingen

De werking van het VANDENHOVE-centrum heeft drie basisdoelstellingen:

  1. VANDENHOVE wil aan UGent-onderzoekers en studenten de basisfaciliteiten bieden inzake productie, organisatie, documentatie en communicatie voor het ontwikkelen van tentoonstellingsinitiatieven, en deze mede produceren en organiseren. Jaarlijks worden daarvoor ten minste vier tentoonstellingen gemaakt. 
Daarnaast is er plaats voor experimentele initiatieven, presentaties binnen het kader van onderwijsactiviteiten, kortlopende pop-up-tentoonstellingen, een lezingenprogramma, en publicaties.
  2. VANDENHOVE beheert en promoot de schenking en de kunstcollectie Charles Vandenhove. Daarvoor wordt minstens één tentoonstelling per jaar georganiseerd waarin de collectie Vandenhove prominent aanwezig is. De kunstcollectie van Vandenhove wordt aangevuld met bijkomende schenkingen, langdurige bruikleen, en samenwerking met privé-verzamelaars. Op deze manier worden de verzameling kunstwerken beschikbaar voor onderzoek en onderwijs verder uitgebreid. Sinds 2020 zijn op deze manier schenkingen van de kunstenaars Nadine Tasseel, Paul De Vylder, een bruikleen Franse tekeningen uit de collectie Victor Dauginet, en een ensemble kleine werken van Carl Andre aan de VANDENHOVE-collectie toegevoegd.
  3. VANDENHOVE wil een bescheiden, maar eigen plaats innemen binnen het Gentse Culturele landschap, gericht op samenwerken met kunstinitiatieven binnen en buiten de UGent.

Dagelijks bestuur: Bart Verschaffel (directeur), Steven Jacobs, Wouter Davidts, Maarten Liefooghe, Maude Bass-Kruger
Administratie en coördinatie: N.
Technische coördinatie en productie: Bram Vandeveire
Collectiebeheer: Veerle Soens

Historiek

Ondertekening princiepsakkoord schenking 2012

Na eerste contacten in de herfst van 2011, en een princiepovereenkomst getekend op 12 november 2012, heeft de Luikse Architect Charles Vandenhove een belangrijk deel van zijn  collectie kunstwerken geschonken aan STAK (Private Stichting Studiecentrum Architectuur en Kunst). Hij stelde tevens middelen ter beschikking om een gebouw te realiseren voor een studiecentrum.

Voor de bouw van het studiecentrum heeft de UGent een terrein ter beschikking gesteld naast de Boekentoren van Henry van de Velde, op de hoek van Rozier en Sint-Pietersnieuwstraat.

Het gebouw, ontworpen door Charles Vandenhove en Prudent De Wispelaere in 2012, werd voor STAK gerealiseerd door Bureau Bouwtechniek en bouwonderneming Denys. Het is opgeleverd eind 2019. Het gebouw werd geopend en de activiteiten opgestart op 15 februari 2018. 


De kunstwerken, door Vandenhove ingebracht in de Private Stichting Studiecentrum Architectuur en Kunst (STAK), werden op 29 november 2016 overgedragen aan de UGent.

STAK blijft het onderzoek en onderwijs op het contactvlak tussen architectuur en kunst aan de UGent ook in de toekomst ondersteunen. Tegelijk zorgt STAK er mee voor dat de geest van het legaat gerespecteerd blijft.

De raad van Bestuur van STAK bestaat uit: Paul Van Cauwenberge (voorzitter), Joost Declercq, Chris Dercon, Prudent de Wispelaere, Nadia Ghizzardi, Guy Châtel, Bart Verschaffel (directeur & secretaris).

In 2019 is op initiatief van de UGent binnen de Koning Boudewijnstichting het ‘Fonds Vandenhove’ opgericht, en heeft de UGent de verantwoordelijkheid voor enkele kunstwerken die voor de VANDENHOVE-werking moeilijk of niet bruikbaar zijn aan het Fonds overgedragen. Het Fonds voorziet jaarlijks werkingsmiddelen voor de werking van VANDENHOVE. 

Architect Charles Vandenhove

Charles Vandenhove

Charles Vandenhove (1927 - 2019) is een van de belangrijkste en meest invloedrijke Belgische architecten uit de naoorlogse periode. Hij realiseerde talrijke opmerkelijke publieke gebouwen en renovatie- en woningprojecten in België, Frankrijk en Nederland, waaronder het Institut d'Education Physique en het CHU, het universitair ziekenhuis van de Universiteit van Luik, de wijk Hors-Chateau en het Hotel Torrentius in Luik, de verbouwing van de Muntschouwburg in Brussel, het Théâtre Des Abbesses in Parijs, het Paleis van Justitie van Den Bosch, het Gemeentehuis van Ridderkerk.

Kenmerkend voor zijn oeuvre is de nauwe samenwerking met beeldende kunstenaars zoals Daniel Buren, Sol LeWitt, Sam Francis, Niele Toroni, Léon Wuidar, Giulio Paolini, e.a. Het werk van Vandenhove wordt internationaal erkend, en is veelvuldig tentoongesteld en gepubliceerd. Over zijn oeuvre zijn een tiental boeken verschenen, en de gebouwen zijn opgenomen in de grote overzichten van de Europese architectuur.

Fondation Charles & Jeanne Vandenhove - Liège

Charles Vandenhove heeft in 2004 een Stichting opgericht om zijn kunstcollectie te beheren, waarvoor gedurende 10 jaar een samenwerkingsovereenkomst werd gesloten met het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Vandenhove heeft in 2012 beslist zijn collectie onder te brengen in een onderzoeksomgeving en het grootste deel van de collectie te schenken aan de Universiteit Gent. De Fondation beheert als universele erfgenaam, na het overlijden van Vandenhove in 2019, het archief, de bibliotheek, en de private kunstcollectie van Vandenhove. De Fondation is gevestigd in Hotel Torrentius. Ze ontvangt daar studenten en onderzoekers, en organiseert er studietentoonstellingen en architectuurevenementen. De directeur, Prudent De Wispelaere, hoofdarchitect en medewerker van Charles Vandenhove, en de algemeen secretaris Nadia Ghizzardi staan in voor de dagelijkse werking.

Rue Saint-Pierre 15
4000 Liège — Belgique
+32 4 222 37 37
contact@fondationvandenhove.be
https://www.fondationvandenhove.be