Collectie

Collectie Jeanne & Charles Vandenhove 

Charles Vandenhove werkte als architect regelmatig samen met beeldende kunstenaars. In tal van openbare gebouwen integreerde hij werk van onder meer Soll LeWitt, Léon Wuidar, Niele Toroni, Daniel Buren, Sam Francis, Marlène Dumas …  Maar ook privé verzamelde hij samen met zijn echtgenote een mooie verzameling Europese kunst uit de twintigste eeuw. Een groot deel van de collectie Vandenhove werd getoond in de overzichtstentoonstelling collectie-collection Jeanne & Charles Vandenhove in Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle, in 2013.

Charles Vandenhove heeft in 2013 beslist om een belangrijk deel van zijn collectie kunstwerken te schenken aan de Universiteit Gent, en middelen te voorzien om de collectie te huisvesten. Daartoe is een private Stichting opgericht (Stichting Architectuur en Kunst - StAK). Deze heeft op 29 november 2016 de kunstcollectie van ca. 180 werken overgedragen aan de Universiteit. Daarbij werd overeengekomen dat  UGent het Vandenhovepaviljoen en de verkregen kunstwerken voornamelijk en prioritair zal gebruiken voor tentoonstellingen, onderzoek en onderwijs op het gebied van kunst en architectuur, met de collectie Vandenhove als werkmateriaal, en te gebruiken voor het valoriseren van de collecties van de Universiteitsbibliotheek. 
Na het overlijden van Charles Vandenhove werden de kunstwerken uit zijn woning Chauve Souris en de vestiging van het architectuurbureau in Hotel Torrentius, beide in Luik, en uit Bonnefantenmusem te Maastricht, waar een tiental werken als langdurige bruikleen werden bewaard, geleidelijk overgebracht naar de UGent. Een aantal werken van met museaal karakter zijn overgedragen aan het Fonds Vandenhove binnen de Koning Boudewijn Stichting, die ze permanent ter beschikking stelt van VANDENHOVE

Per jaar wordt in het Vandenhovepaviljoen minstens één tentoonstelling gemaakt rond (een deel van) de collectie Vandenhove. 
Bij de opening: Omtrent Support/Surfaces, met werk van Martin Barré, Daniel Dezeuze, Simon Hantaï, Bertrand Lavier, Niele Toroni, Claude Viallat, gecombineerd met werken van Louis Cane, Daniel Dezeuze en Claude Viallat uit de collectie van het SMAK.

In 2019 volgde een tentoonstelling met werk van Léon Wuidar (1938°) en de Gentse kunstschilder Amédée Cortier (1921-1976), met ca. 25 werken uit de collectie Vandenhove van de UGent, en de collecties van Galerie Rodolphe Janssen (Brussel), het SMAK, en verschillende privécollecties.

In 2020 Signe/Trace: schilders uit de collectie Vandenhove, met werken van Rogier Bissière, Olivier Debré, Luis Feito, Loïc Le Groumellec, Simon Hantaï, Alfred Manessier, André Marfaing, Henri Michaux, Gérard Schneider en Pierre Soulages.

In 2021: HISTOIREs uit de collectie Vandenhove, met werk van: Pierre Alechinsky, Charlotte Beaudry, Christian Boltanski, Paul De Vylder, Jim Dine, Nan Goldin, François Hers, Henri Michaux, Peter Klasen, Zoran Music, Giulio Paolini, Antonio Saura, Nadine Tasseel, Andy Warhol.

In 2022: LAMBRIS - Kunstinterventies in het CHU van Charles Vandenhove te Luik, met werk van: Daniel Buren, Jacques Charlier, Olivier Debré, Jo Delahaut, Simon Hantai, Sol LeWitt, André Romus, Niele Toroni, Claude Viallat, Marthe Wéry, Léon Wuidar.

In 2023: DeCODE - Geheimtekens uit de collectie VANDENHOVE, met werk van Shusaku Arakawa, Robert Barry, Eduardo Chillida, Patrick Corillon, Luis Feito, Loïc Le Groumellec, Georges Mathieu, Henri Michaux, Sophie Ristelhueber, Sonderberg, Antoni Tapies en Giulio Paolini, Paul de Vylder.

Tien werken uit de collectie werden opgenomen in de overzichtstentoonstelling Private Views. Collections privées d’art contemporain, Liège, in het Musée de la Boverie te Luik (28/04/23-13/08/23)

Collectie Nadine Tasseel

Nadine Tasseel (1953-2020), fotograaf, heeft een artistiek oeuvre van ca. 100 werken gerealiseerd. Zij heeft voor haar dood een zeer uitgebreide selectie van haar werk en geschonken aan het fonds Vandenhove bij de Koning Boudewijnstichting. Het feit dat ze zelf de selectie maakte, geeft het een bijzondere waarde en interesse voor het onderzoekswerk van de studenten. Een inventaris is in voorbereiding.

Collectie Paul De Vylder

Auteur en beeldend kunstenaar, voormalig docent semiotiek aan het KASK (en oud-student kunstgeschiedenis UG) Paul De Vylder (1942-2022) schonk via het Vandenhove-fonds van KBS een representatief geheel van werken om ze zo ter beschikking te stellen van de werking van het VANDENHOVE-centrum. 

De schenking bevat fotografisch werk uit de jaren ‘90, een aantal zgn. 'pekschilderijen' uit de jaren '80, drie wandsculpturen, en enkele objecten uit de jaren '80 en '90, evenals de volledige serie prenten uit ‘Les Demoiselles de Saint Antoine’. 
De Vylder heeft de prijs voor beeldende kunst van de Vlaamse Gemeenschap gekregen in 1992. Zijn belangrijkste tentoonstellingen waren twee overzichtstentoonstellingen, één in PMSK in Oostende in 1996, en één recent in de Verbeke Foundation in 2019/20. PMSK, SMAK, MDD en MHKA hebben werken in hun collectie. 

VANDENHOVE heeft in 2020 het werk van De Vylder ‘Les Demoiselles de Saint Antoine’ getoond, en een publicatie van de tentoongestelde werken mede ondersteund. 
Naar aanleiding van het overlijden van De Vylder en schenkingen aan MDD en SMAK is in september 2022 de tentoonstelling Paul De Vylder (1942-2022): mijn, mijn werk getoond, i.s.m. Museum Dhondt-Dhaenens.

Collectie Victor Dauginet

Dhr. Victor Dauginet heeft een collectie Franse 19de en 20e-eeuwse tekeningen in langdurige bruikleen gegeven aan VANDENHOVE. In 2022 is een ruime selectie getoond in de tentoonstelling Franse tekeningen van Delacroix tot Bonnard. Een keuze uit de collectie Dauginet, gecureerd door dr. Marc Lambrechts (met cataloog). De collectie is beschikbaar als studie- en tentoonstellingsmateriaal voor studenten en onderzoekers.

Collectie Koen van den Broek

Koen van den Broek heeft in januari 2023 in het Auditorium van het Vandenhove-paviljoen een wandschildering gerealiseerd. De fries, Plants, Shadows and Models (mural), op drie wanden van de zaal, antwoordt op de Chapelle du Rosaire van Henri Matisse in Vence. De ontwerptekeningen en de maquette van het project zijn geschonken aan VANDENHOVE.

Beheer Collectie

VANDENHOVE beschikt sinds oktober 2021 over een ruim depot in de Boekentoren voor de bewaring van de collectie. Voor opslag en bewaring wordt samengewerkt met de staf van de Universiteitsbibliotheek, GUM, SMAK, en gespecialiseerde firma’s.

De publieke elektronische ontsluiting van de collectie ten behoeve van onderzoekers en studenten, en ten behoeve van derden, wordt voorbereid i.s.m. de universiteitsbibliotheek.