Symposium: Cobra Reframed: Experiments with Modern Media in Belgium

Zaterdag 14 december 2019 van 13.30 tot 18.00 u.
VANDENHOVE Centrum voor Architectuur en Beeldende Kunst
Rozier 1, 9000 Gent.

De voertaal van het symposium is Engels.
Toegang tot het symposium is gratis. Gelieve uw komst te bevestigen via


Programma:

13.30 u. Verwelkoming en inleidend woordje
14.00 u.

Prof. dr. Karen Kurczynski (University of Massachusetts)

The Polyvalence of Forms: Painting, Writing, and Signification in the Calligraphic Collaborations of Cobra
15.00 u.

Stefanie Bodien (Freelance researcher en filmprogrammator)

Cobra et le cinéma: La revue Cobra n° 3 (1949) et le "Petit festival du film expérimental et abstrait" à Liège (1951) 
15.40 u. Koffiepauze
16.00 u.

Dr. Marie Godet (curator van Dotremont en de surrealisten in het Belvue Museum)

Turning Surrealism Right Side Up: Dotremont’s Shaping of Cobra
17.00 u.

Prof. dr. Steven Jacobs (Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen)

Cobra and Cinema: Perséphone (1951) by Luc de Heusch
15.40 u. Dankwoord en nabespreking

 

Zelfstandig onderzoeker en freelance filmprogrammator Stefanie Bodien focust op de verwantschap tussen de Cobra-taal en experimentele cinema aan de hand van filmfestivals waar de Belgische Cobra-leden nauw bij betrokken waren. Zo wijdde het Cobra-tijdschrift naar aanleiding van het Festival du film expérimental et poétique (1949) te Knokke een themanummer aan experimentele film. Het door de Belgische cineast en kunstschilder Jean Raine georganiseerde Le Petit festival du film expérimental et abstrait in 1951 te Luik luidde het einde van de Cobra-beweging in.

Dr. Marie Godet zal als curator van de tentoonstelling Dotremont en de surrealisten in het Belvue Museum (26 november 2019 t.e.m. 9 februari 2020) ingaan op de stempel die het surrealisme, via spilfiguur Christian Dotremont, op de Cobra-beweging drukte. De moeilijkheden die Dotremont ondervond om zich in Belgische surrealistische middens te integreren motiveerden hem om Cobra op te richten als een bewuste tegenreactie op het surrealisme van onder meer René Magritte.

Kunsthistoricus gespecialiseerd in de relatie tussen beeldende kunst en film, prof. dr. Steven Jacobs brengt een close-reading van de enige cobra-film: Luc de Heusch’s Perséphone (1951), waaraan ook Raine, Alechinsky en Dotremont meewerkten. In de film komen vele Cobra-motieven samen, zoals de fascinatie voor mythische en totemistische figuren en het gebruik van een psychisch automatisme. Jacobs onderzoekt hoe Perséphone als een mytho-poëtische film resoneert met eigentijdse Europese en Amerikaanse avant-garde films.

Cobra-experte prof. dr. Karen Kurczynski bespreekt de invloed van Oosterse kalligrafie en eigentijdse Aziatische kunst op kunstenaars als Christian Dotremont en Pierre Alechinsky. De fascinatie voor de beeldende kwaliteiten van het schrift inspireerden Dotremont tot het creëren van zijn peinture-mots, die de basis vormden voor zijn latere logogrammen. Alechinsky kwam via de Japanse kunstenaar Shiryu Morita in contact met kalligrafie, wat resulteerde in zijn film Calligraphie japonaise (1956).