CRIME SCENES. Interbelluminterieurs door de lens van de forensische fotografie

Deze pagina maakt deel uit van ons tentoonstellingsarchief. De betreffende tentoonstelling werd gehouden van 20-05-2021 tot 10-07-2021

CRIME SCENES. Interbelluminterieurs door de lens van de forensische fotografie

Foto’s van crime scenes vormen een nog onontgonnen maar waardevolle bron voor onderzoek naar historische interieurs. Originele foto’s en plattegronden van plaatsen delict in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen in de jaren 1920 en ‘30, afkomstig uit vertrouwelijke gerechtelijke dossiers ondergebracht in het Rijksarchief, worden in VANDENHOVE voor het eerst vanuit die optiek getoond. Ze bieden een ongecensureerde inkijk in het alledaagse wonen van verschillende bevolkingslagen in diverse woningtypes. De tentoonstelling belicht enerzijds de oprichting en het vroege functioneren van de gerechtelijke laboratoria van Gent en Antwerpen, en anderzijds de leefomstandigheden en interieurinrichting tijdens het interbellum. 

Bezoek volgens de laatste corona-regels.
Reserveren is aangeraden: vandenhovecentrum@ugent.be

Curator: Marjan Sterckx (UGent, Kunstwetenschappen)

Met de medewerking van: Geoffrey Brusatto (grafische vormgeving), Paul Drossens (Rijksarchief Gent), Serafien Hulpiau (Universiteitsbibliotheek Gent), Geertrui Ivens, Bram Vandeveire en Marthe Bulckaen (Vandenhove, productie), Patricia Rau (productie), An Vanderveken (scenografisch advies), Davy Verbeke (Ghent Centre for Digital Humanities), Bart Willems (Rijksarchief Antwerpen-Beveren) en master studenten Kunstwetenschappen UGent.

Met de steun van: VANDENHOVE, Rijksarchief, Universiteitsbibliotheek Gent, UGent Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, UGent-VUB onderzoeksgroep The Inside Story. Art, interior & architecture 1750-1950 (ThIS)

Bij de expo hoorde een gelijknamige catalogus, uitgegeven voor A&S/books. Die is te koop in de boekhandel of online te bestellen via Exhibitions International.


Gerelateerde inhoud