Eromheen of erin

Deze pagina maakt deel uit van ons tentoonstellingsarchief. De betreffende tentoonstelling werd gehouden van 14-10-2022 tot 12-11-2022

Eromheen of erinIn het boek Ruimten Rondom (Espèces d'espaces, 1974) verdiept de Franse romanschrijver en filosoof Georges Perec zich in op het probleem van ruimte, en meerbepaald ons begrip ervan. "De ruimte van ons leven is noch continu, noch oneindig, noch homogeen, noch isotroop." Om de ruimte beter te begrijpen, zo betoogt Perec, is de uitdaging niet zozeer "de ruimte opnieuw uit te vinden, ... maar haar te bevragen, of nog eenvoudiger, haar te lezen". Zijn onderwerp is niet de leegte, maar eerder wat “eromheen of erin” zit:

Wanneer niets onze blik tegenhoudt, draagt onze blik zeer ver. Maar als hij op niets stuit, ziet hij niets: hij ziet alleen waar hij op stuit: de ruimte, dat is wat de blik tegenhoudt, wat het oog treft: het obstakel: bakstenen, een hoek, een verdwijnpunt: de ruimte, dat is wanneer er een hoek is, wanneer het stopt, wanneer je de bocht om moet zodat het weer verder kan.

De tentoonstelling Eromheen of erin brengt kunstenaars uit verschillende geografische en culturele contexten samen rond de vraag in welke mate kunst kan bijdragen aan Perecs poging om de vele ruimtes en plaatsen die ons leven kenmerken in kaart te brengen en te verbeelden. In hoeverre dragen kunst en kunstenaars bij aan het definiëren, vormgeven en uiteindelijk bezitten van een beeld van de wereld, een wereldbeeld?

De kunstenaars in deze tentoonstelling zijn niet gevraagd om de vele observaties en richtlijnen van Perec te illustreren, maar om werken aan te dragen die hun ervaring en begrip van ruimte weerspiegelen. De standpunten die ze aanreiken, zijn even rijk als divers: ruimte wordt benaderd als een picturale substantie (Paul Bai), voorgesteld als een dynamisch veld dat de relatie tussen land en mens bepaalt (Yukultji Napangati), geëtaleerd als een product van lichamen in beweging en vestimentaire codes (Valérie Mannaerts), getoond als een zowel architecturale als stedelijke substantie (Philip Metten), blootgelegd als een sociale context die mensen opneemt maar ook uitsluit (Archie Moore), opgeroepen als een arena voor rituele uitwisseling en dialoog (Elizabeth Djakurrur), gemobiliseerd via gesofisticeerde technologische apparatuur (Sarah Oppenheimer), en ontmaskerd als een domein dat bepaald wordt door linguïstische codes en administratieve regelgeving (Steve Van den Bosch). 

Eromheen of erin - Poster - NL.jpg
Kunstenaars: Paul Bai (AUS), Elizabeth Djakurrurr (AUS), Valérie Mannaerts (BE), Philip Metten (BE), Archie Moore (AUS), Yukultji Napangati (AUS), Brian O'Doherty (USA), Sarah Oppenheimer (USA), Steve Van den Bosch (BE)

Tentoonstellingsarchitectuur: Guy Châtel (BE)

Curatoren: Wouter Davidts (BE) en Angela Goddard (AUS)

De tentoonstelling Eromheen of Erin was te zien in het Griffith University Art Museum in Brisbane, Australië in 2021.

https://www.griffith.edu.au/art-museum/whats-on/2021/round-about-or-inside
https://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0021/1453251/Somewhere-and-nowhere-Paul-Bai.pdf


Round About or Inside wordt ondersteund door het onderzoeksproject "Is Architecture Art? A history of concepts, categories and recent practices", gefinancierd door de Australian Research Council en The University of Queensland's School of Architecture / Architecture Theory Criticism History Research Centre (ATCH), in samenwerking met de Universiteit Gent.