Gent Herbestemt

Deze pagina maakt deel uit van ons tentoonstellingsarchief. De betreffende tentoonstelling werd gehouden van 24-03-2023 tot 01-04-2023


Gent HerbestemtDe omgeving, betekenis en functie van historische gebouwen zijn voortdurend in beweging. Deze expo volgt de herbestemmingstrajecten van tien Gentse monumenten, van de middeleeuwen tot vandaag. De actuele debatten over hun behoud en beheer in een meerstemmige samenleving leren ons meer over de beeldvorming rond erfgoed en over de relatie van de samenleving met haar verleden. Een realisatie van de masterstudenten publieksgeschiedenis van de UGent.

Gerelateerde inhoud