Wanneer de Dans het Museum intreedt - When Dance enters the Museum

Deze pagina maakt deel uit van ons tentoonstellingsarchief. De betreffende tentoonstelling werd gehouden van 17-12-2021 tot 18-12-2021Doorheen de 20ste eeuw fungeerden dansnotaties, danspartituren, schetsen, notitieboekjes, repetitiebeelden en videoregistraties vaak als getuigen van creatieprocessen en danspraktijken. Maar wat leren ze ons over onze eigen dansgeschiedenis? Welke documenten en objecten zijn verzameld en bleven bewaard? Waar kunnen we ze tegenwoordig vinden? En wie verzamelt dit soort documenten? En hoe kunnen we ze tentoonstellen? De tweede- en derdejaarsstudenten Kunstwetenschappen van de Universiteit Gent buigen zich over deze vragen in het kader van de cursus Cultuurhistorische aspecten van Danstheater. Tijdens het eerste semester groeven zij diep in verschillende archieven in de Lage Landen en nu delen ze hun onderzoeksresultaten in deze tentoonstelling in de atelierruimte van Vandenhove centrum in Gent. Deze tentoonstelling getuigt dat dans ook in het museum een plek kan innemen zelfs in de afwezigheid van het dansende lichaam in het hier-en-nu.

Gerelateerde inhoud