CRIME SCENES. Interbelluminterieurs door de lens van de forensische fotografie

Wanneer
20-05-2021 tot 10-07-2021
Waar
Rozier 1, 9000 Gent
Openingsuren
Donderdag: 14.00 - 18.00 u.
Vrijdag: 14.00 - 18.00 u.
Zaterdag: 14.00 - 18.00 u.

CRIME SCENES. Interbelluminterieurs door de lens van de forensische fotografieVertrouwelijk beeldmateriaal van plaatsen delict uit gerechtelijke dossiers uit de jaren 1920 en '30 vormt het wat ongebruikelijke vertrekpunt voor een tentoonstelling over interbelluminterieurs in België. Forensische fotografie, toen systematisch toegepast in het kader van de misdaadbestrijding die zich naar internationaal voorbeeld steeds meer professionaliseerde, vormt een nog onontgonnen doch waardevolle bron voor onderzoek naar historische interieurs.

De scherpe glasnegatieven en zwart-wit fotoafdrukken, samen met de gedetailleerde plattegronden van de plaatsen delict in assisendossiers, bieden ons een ongecensureerde, voyeuristische blik op de interieurinrichting van modale huiselijke interieurs in verschillende lagen van de maatschappij. Verwijzingen in de juridische dossiers bieden extra informatie, bijvoorbeeld over ruimtegebruik, kleuren, gezinssamenstelling, en het profiel van de bewoners.
De bestudeerde casussen uit de jaren 1920 en '30 in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen nuanceren de sterke klemtoon op het modernisme in de bestaande literatuur over architectuur en interieur tijdens het interbellum in België. De bestudeerde interieurs, weliswaar veelal uit de lagere en middenklassen, stroken ook niet steeds met toenmalige woonadviezen en interieuradvertenties in tijdschriften en vakliteratuur. Ze tonen het wonen zoals het was.

De tentoonstelling is voorbereid in het onderzoeksseminarie 'Kunst, interieur en design' van de masteropleiding Kunstwetenschappen van de UGent, onder begeleiding van prof. dr. Marjan Sterckx, en in samenwerking met het Ghent Centre for Digital Humanities (Davy Verbeke) en studenten van KULeuven, Campus Sint-Lucas Gent, Faculteit Architectuur en Interieurarchitectuur o.l.v. Leen Scholiers en An Vanderveken. Ze wordt georganiseerd met de medewerking en steun van het Rijksarchief te Gent (Paul Drossens) en Antwerpen-Beveren (dr. Bart Willems), en de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent.

Het bezoek aan de tentoonstelling geschiedt volgens de geldende covid-regels voor tijdelijke tentoonstellingen inzake registratie, verplichte mondmaskers, circulatie, en beperking van het bezoekersaantal. Er is de mogelijkheid om vooraf per email te reserveren (niet voor groepen): vandenhovecentrum@ugent.be.