Chemie studeren

Je staat er niet altijd bij stil, maar chemie is overal aanwezig. Terwijl je dit leest zijn eiwitten, koolhydraten, vetten, hormonen aanwezig en actief in elk deel van je lichaam. Ook de wereld rond je kun je herleiden tot chemische samenstellingen: de pen waarmee je schrijft heeft een omhulsel in kunststof en de inkt die er uit vloeit is een complex geheel van kleurstoffen en een oplosmiddel, je bril is gemaakt uit glas met specifieke coatings die spiegeling tegengaan en wagens halen hun energie uit verschillende soorten brandstoffen of batterijen. Dit alles is het werk van chemici, wetenschappers die doordringen in de bijzondere wereld van atomen, moleculen en materialen.

 

Chemie studeren aan de Universiteit Gent betekent kiezen voor een opleiding die de moleculaire wereld in al zijn aspecten belicht. Je leert over de opbouw (structuur!) van atomen en moleculen, de wijze waarop nieuwe moleculen gevormd worden (synthese!) door chemische reactie en hoe we moleculen kunnen herkennen (analyse!). Je krijgt inzicht in de betekenis van chemie voor de maatschappij van vandaag en morgen en de rol die jij hierin kan spelen als wetenschapper, ondernemer of lesgever.

Chemie aan de Universiteit Gent is een opleiding met breedte en diepgang, van praktische kennis en inzicht in fundamentele wetmatigheden, van handen-uit-de-mouwen in het labo en achter een computer tot moleculen maken, berekenen en begrijpen. Ga dus met deze website aan de slag, zoek wat je interesseert, vraag ons wat je wil weten en kies voor chemie aan de Universiteit Gent.

Chemie als wetenschap

Chemie gaat over stoffen. Chemie leert ons dat water bestaat uit moleculen, die elk zijn opgebouwd uit 2 atomen waterstof en 1 atoom zuurstof. Ze legt uit hoe die atomen zich ruimtelijk organiseren om een watermolecule en waarom vloeibaar water zo aantrekkelijk is als omgeving voor biologisch leven. Chemie toont ook hoe je water kan vormen uit de reactie tussen waterstof en zuurstof en dat die reactie voldoende energie levert om raketten te lanceren.

 

Deze focus op eigenschappen, vorming en gebruik van stoffen geeft chemie een centrale plaats in het geheel van wetenschap en technologie. Iedereen die met materiële stoffen aan de slag wil, krijgt eerder vroeg dan laat met chemie te maken. Dit maakt chemie ook een multidisciplinaire wetenschap. Wetten vanuit de fysica verklaren concepten en begrippen die door chemici werden ingevoerd en inzichten in de structuur en de reactiviteit van biomoleculen zijn essentieel voor het begrijpen van het leven, de werking van geneesmiddelen of het ontstaan en de evolutie van de aarde.

Dit verklaart waarom chemie in veel richtingen een belangrijke plaats in het programma inneemt. Wist je dat 1 student op 5 aan onze universiteit labo chemie krijgt? Studenten leren chemie om later productieprocessen te ontwerpen, om ziekten op te sporen en geneesmiddelen te ontwikkelen, om de groei van gewassen te bevorderen of om de ouderdom van archeologische vondsten te achterhalen.

Binnen deze brede waaier aan disciplines die verband houden met chemie, is de opleiding Chemie binnen de faculteit Wetenschappen de enige waar chemie centraal staat. Het gaat over een grondiga inzicht in de structuur en de omzettingen van materie vanuit een wetenschappelijke invalshoek. Begrijpen, voorspellen, ontdekken en doen staan daarom centraal. Samen met de brede inhoud opent een opleiding Chemie zo een waaier van mogelijkheden in het beroepsleven.

Jouw profiel

Wanneer is chemie iets voor jou? Geen eenvoudige vraag.

Chemie biedt een brede waaier aan onderwerpen en beroepsmogelijkheden, een uniek profiel van de chemicus bestaat dus waarschijnlijk niet.

Enkele zaken zijn wel helder. Chemie is een wetenschap. Communiceren, schrijven en samenwerken zijn belangrijk, maar de context is wetenschap. Centrale vragen zijn dus het waarom en hoe van eigenschappen, vorming en gebruik van stoffen. Als chemicus wil je dit leren kennen en begrijpen en, als het even kan, hier grenzen verleggen door het aanmaken van nieuwe stoffen, het aantonen van nieuwe eigenschappen of het ontwikkelen van een nieuwe toepassing.

Kiezen voor chemie betekent dat je graag proefondervindelijk leert hoe stoffen reageren met elkaar, dat je de meest vooruitstrevende analysemethoden wil leren kennen en gebruiken of dat je met je computer de eigenschappen van zelfs nog onbekende stoffen wil doorrekenen.

Chemie is een wetenschap. Begrijpen, voorspellen, ontdekken en doen in chemie betekent dat je zal gebruik maken van computervaardigheden, wiskundige concepten en fysische wetmatigheden en dat je het verband zal leren tussen chemie en, bijvoorbeeld, biochemie, biologie of farmacie. Belangrijk hierbij is niet dat je de beste wiskundige van de klas bent, wel dat je interesse en aanleg hebt voor wetenschap en niet bang bent om nieuwe zaken te leren doorgronden.

Chemie Academie

Om je een idee te geven welk onderzoek in chemie er aan de Universiteit Gent wordt gedaan, richten we een “Chemistry Academy” in.

In verschillende workshops geven we jongeren die sterk geïnteresseerd zijn in chemie de kans om te proeven van het onderzoek dat doorgaat in onderzoekgroepen van de faculteit Wetenschappen. Deze workshops vinden plaats op woensdagnamiddagen tijdens het schooljaar in één van de chemiegebouwen op de campus Sterre, Krijgslaan 281, Gent.

Voor meer info over de activiteiten (wie, wat wanneer?) raadpleeg je best de agenda.

Infodag van de faculteit Wetenschappen

In maart vond de Infodag van de faculteit Wetenschappen plaats. Meer info hierover vind je hier.

De PowerPoint met betrekking tot de opleiding Chemie die daar aan bod kwamen is nu beschikbaar. Download

Getuigenissen van alumni

Sofie Coucke, MSc

Leerkracht chemie, wiskunde en natuurwetenschappen

Ik geef momenteel les als leerkracht chemie/wiskunde/natuurwetenschappen. Ik geef chemie in 5tw (techniek-wetenschappen, 5u chemie in de week waarvan 2u labo) en chemische technologie in de richting 5 chemie (3e graad tso). Het sterk theoretische karakter van de richting was volledig mijn ding en zorgt ook dat ik op dit moment over voldoende achtergrondkennis beschik om les te kunnen geven.

  Katrien Bernaerts, PhD

  Assistant professor aan Universiteit Maastricht

  De opleiding scheikunde aan de universiteit Gent heeft mij een solide wetenschappelijke basis gegeven, met een gezonde mix aan theorie en praktijk. Ik heb hier nog elke dag heel veel profijt van.

  Kristof Proost, PhD

  CTO NovoPolymers nv

  Als jonge man had ik een sterke interesse in de opbouw van materialen en hoe je deze kan veranderen of verbeteren dus heb ik heel bewust gekozen voor een opleiding scheikunde. Dankzij het behalen van een master in chemie en een doctoraat kon ik onmiddellijk starten als R&D chemist in een bekende chemische multinational. Door de interactie met klanten in binnen- en buitenland verbreedde ik mijn kennis over high tech polymeren en business development. Deze ervaringen waren de ideale springplank naar een technologie startup die high end plastic folies ontwikkelt voor fotovoltaïsche toepassingen.

  Fabienne Goethals, PhD

  R&D specialist bij Agfa-Gevaert

  De opleiding chemie was zeker de eerste jaren heel intensief, met een aantal theoretische vakken waar er veel voor gestudeerd moest worden. Maar de brede theoretische en praktische basis die gelegd werd in de bachelorjaren kwam later goed van pas, zowel in mijn bachelorproef als in mijn masterthesis. Door mij later te specialiseren in polymeerchemie ben ik nu aan het werk in Agfa-Gevaert, waar ik meewerk aan de ontwikkeling van nieuwe producten.

  Jonas Feys, PhD

  R&D Expert Digital Printing Technologies bij Beaulieu International Group

  De opleiding chemie is met haar brede achtergrond, in alle markten thuis. Zowel in de bachelor als de master wordt praktijkervaring, fundamenteel inzicht maar ook economische aspecten aangepakt. Een diploma is slechts een inkomticket op de arbeidsmarkt waar je je als beginner moet afstemming op het reilen en zeilen van de bedrijfswereld. Maar voor deze transitie zijn vele onmisbare vaardigheden, zoals intermenselijke contacten, zelfstandigheid, kritisch denken, etc., reeds automatisch aangeleerd door het diverse programma van de opleiding chemie.

  Wim Van Thuyne, PhD

  Production Lead bij Eastman Ghent

  Het vroegere Kandidatuur-Licentie Scheikunde programma was van hoge kwaliteit waar je in het laatste jaar je scriptie kon aanvullen met een variatie aan keuze vakken. Komende vanuit het "oude" systeem waarin er veel minder specialisatie routes aangeboden werden, kijk ik nu naar een heel gevarieerde opleiding waarin ieder zijn ding kan vinden. De combinatie van minor/major in de mastervakken laat toe om je als student ten volle te ontwikkelen.