Opleiding

De opleiding chemie is georganiseerd in 2 grote blokken, een driejarige bachelor en een tweejarige master.

De bacheloropleiding is Nederlandstalig en biedt een brede wetenschappelijke opleiding in chemie en leidt tot het diploma bachelor in de chemie.

De masteropleiding is Engelstalig en omvat vier gelijkwaardige onderdelen: een afronding van de wetenschappelijke basisopleiding en, op keuze gebaseerd, een verdieping van de chemische kennis, een verbreding van het beroepsprofiel en het afwerken van een originele onderzoeksopdracht onder de vorm van een masterproef.

Gedetailleerde informatie over welke vakken aan bod komen binnen de opleiding chemie (drie bachelorjaren eventueel gevolgd door twee masterjaren) kan je terugvinden op de facultaire opleidingssite via voorgaande links. Zoals je zal merken, kan een programma worden samengesteld dat voldoet aan je interessegebieden binnen de chemie.

Bachelor in de chemie

Inhoudelijk is de opleiding bachelor in de chemie georganiseerd op basis van verschillende leerlijnen. Deze worden doorheen het programma ontwikkeld, vaak onder de vorm van specifieke vakken die op elkaar voortbouwen.

 • Algemene chemie
 • Wiskunde en fysica
 • Fysische chemie
 • Anorganische structuren
 • Analytische methoden
 • Organische chemie
 • Biochemie
 • Maatschappij
 • Experimenteren
 • Modelleren & simuleren
 • Ondernemen

Praktisch is het programma ingedeeld in 6 semesters, waarbij het eerste bachelorjaar bestaat uit semester 1 en 2, het tweede bachelorjaar uit semester 3 en 4 en het derde bachelorjaar uit semester 5 en 6. De eerste 5 semesters bestaan uit verplichte vakken, met hoorcollege’s, werkcollege’s, labo’s en werkopdrachten. Het 6 semester moeten studenten zelf invullen. Het omvat de bachelorproef en een keuze voor wetenschappelijke of beroepsmatige verbreding, of voor internationalisering.

Master in de chemie

De master in de chemie is een Engelstalige opleiding. Ze sluit inhoudelijk aan op de opleiding bachelor in de chemie, maar is toegankelijk voor alle nationale en internationale studenten met een vergelijkbaar bachelordiploma. Je kan ons steeds contacteren mocht je vragen hebben bij de toelatingsvoorwaarden.

 

De master in de chemie omvat 2 jaar, 4 semesters en 120 ECTS credits en wordt ingericht samen met de Vrije Universiteit Brussel (VUB). De opleiding bestaat uit 4 gelijkwaardige delen van telkens 30 ECTS credits:

 

 • Plichtcurriculum chemie: Dit onderdeel van het programma omvat plichtvakken die de chemische leerlijnen van het bachelorprogramma afronden. Meer gedetailleerde informatie vind je in het opleidingsoverzicht
 • Inhoudelijke majoren: Het programma biedt 4 wetenschappelijke majoren – molecular and macromolecular design, materials chemistry, analysis and characterization en environmental chemistry – die je toelaten je kennis van chemie te verdiepen. Elk van deze majoren omvatten een reeks keuze-opleidingsonderdelen. Als student in de masteropleiding wordt je verwacht een aantal van deze opleidingsonderdelen in je studieprogramma op te nemen die passen binnen één van deze inhoudelijke majoren.
 • Beroepsgerelateerde minoren: Het programma biedt 3 beroepsgerelateerde minoren – industry and management, research and development en onderwijs – die je toelaten je voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Elke major omvat een reeks keuze-opleidingsonderdelen. Als student in de masteropleiding wordt je verwacht een aantal van deze opleidingsonderdelen in je studieprogramma op te nemen die passen binnen één van deze beroepsgerelateerde minoren.
 • Masterproef: Het programma master in chemistry omvat een masterscriptie van 30 ECTS credits. Hierbij is het de bedoeling dat je binnen één academiejaar origineel wetenschappelijk werk verricht, de resultaten neerschrijft in een scriptie en mondeling verdedigt op basis van een presentatie en een discussie met een jury. Het onderwerp van je masterscriptie kan je kiezen, typisch op basis van een lijst voorbeeldonderwerpen  die jaarlijks worden bekendgemaakt.

Infomomenten over de opleiding

Informatiemomenten over de opleiding chemie voor laatstejaars secundair onderwijs (SID-ins) worden telkens georganiseerd tijdens de eerste maanden van het jaar. Deze events gaan door in verschillende provincies. Meer informatie over de exacte locaties en data kan worden gevonden via volgende link.