Opleiding

De opleiding Chemie is georganiseerd in 2 grote blokken, een driejarige bachelor en een tweejarige master.

De bacheloropleiding is Nederlandstalig en biedt een brede wetenschappelijke opleiding in chemie en leidt tot het diploma Bachelor of Science in de chemie.

De masteropleiding is Engelstalig en omvat vier gelijkwaardige onderdelen: een afronding van de wetenschappelijke basisopleiding en, op keuze gebaseerd, een verdieping van de chemische kennis, een verbreding van het beroepsprofiel en het afwerken van een originele onderzoeksopdracht onder de vorm van een masterproef.

Gedetailleerde informatie over welke vakken aan bod komen binnen de opleiding Chemie kan je terugvinden via de volgende links: bachelor en master. Zoals je zal merken, kan een programma worden samengesteld dat voldoet aan je interessegebieden binnen de chemie.

Bachelor of Science in de chemie

Inhoudelijk is de bacheloropleiding Chemie georganiseerd op basis van verschillende leerlijnen. Deze worden doorheen het programma ontwikkeld, vaak onder de vorm van specifieke vakken die op elkaar voortbouwen.

 • Algemene chemie
 • Wiskunde en fysica
 • Fysische chemie
 • Anorganische structuren
 • Analytische methoden
 • Organische chemie
 • Biochemie
 • Maatschappij
 • Experimenteren
 • Modelleren & simuleren
 • Ondernemen

Praktisch is het programma ingedeeld in 6 semesters, gespreid over 3 jaren. De eerste 5 semesters bestaan uit verplichte vakken, met hoorcolleges, werkcolleges, labo’s en werkopdrachten. Het 6e semester moeten studenten zelf invullen. Het omvat de bachelorproef en een keuze voor wetenschappelijke of beroepsmatige verbreding, of voor internationalisering. Meer details kan je vinden via in de bachelorbrochure.

Master of Science in Chemistry

Deze Engelstalige masteropleiding sluit inhoudelijk aan op de bacheloropleiding chemie, maar is toegankelijk voor alle nationale en internationale studenten met een vergelijkbaar bachelordiploma. Je kan ons steeds contacteren mocht je vragen hebben bij de toelatingsvoorwaarden.

 

De masteropleiding omvat 2 jaar, 4 semesters en 120 ECTS credits en wordt ingericht samen met de Vrije Universiteit Brussel (VUB). De opleiding bestaat uit 4 gelijkwaardige delen van telkens 30 ECTS credits:

 

 • Plichtcurriculum chemie: Dit onderdeel van het programma omvat plichtvakken die de chemische leerlijnen van het bachelorprogramma afronden. Meer gedetailleerde informatie vind je in het opleidingsoverzicht.
 • Inhoudelijke majors: Het programma biedt 4 wetenschappelijke majors – Molecular and Macromolecular Design, Materials Chemistry, Analysis and Characterization en Environmental Chemistry – die je toelaten je kennis van chemie te verdiepen. Elk van deze majors omvat een reeks keuze-opleidingsonderdelen. Als masterstudent kies je één van de voornoemde majors en moet je binnen de gekozen major voor 30 ECTS credits vakken opnemen in je curriculum.
 • Beroepsgerelateerde minors: Het programma biedt 3 beroepsgerelateerde minors – Industry and Management, Research and Development en Onderwijs – die je toelaten je voor te bereiden op de arbeidsmarkt.
 • Masterproef: Het masterprogramma in Chemistry omvat een masterscriptie van 30 ECTS credits. Hierbij is het de bedoeling dat je binnen één academiejaar origineel wetenschappelijk werk verricht, de resultaten neerschrijft in een scriptie en mondeling verdedigt op basis van een presentatie en een discussie met een jury. Het onderwerp van je masterscriptie kan je kiezen, standaard op basis van een lijst voorbeeldonderwerpen die jaarlijks worden bekendgemaakt.

Kennismaken met de opleiding Chemie

Onderwijs Vlaanderen organiseert jaarlijks in januari en februari in de vijf Vlaamse provincies de studie-informatiedagen (SID-ins) waar abituriënten kennis kunnen maken met studie- en beroepsmogelijkheden na het secundair onderwijs. Op deze SID-ins kan je ook terecht met vragen over de opleiding Chemie. Meer informatie over de locaties en data kan je vinden via deze link.

De bacheloropleiding Chemie wordt uitgebreid toegelicht op de jaarlijkse infodag van de faculteit Wetenschappen.

Wil je tijdens het jaar een aantal lessen komen meevolgen? Dat kan! Je kan je inschrijven voor de open lessen in de herfst- of krokusvakantie, of je kan komen cursuscruisen. Cursuscruisen is een initiatief van de faculteit Wetenschappen dat je de mogelijkheid biedt om ook buiten de vakanties lessen bij te wonen, bvb. een pedagogische studiedag.