Opleiding

Bachelor of Science in de Chemie

De opleiding Chemie is georganiseerd in 2 grote blokken, een driejarige bachelor en een tweejarige master.

De bacheloropleiding is Nederlandstalig en biedt een brede wetenschappelijke opleiding in chemie en leidt tot het diploma Bachelor of Science in de chemie.

De masteropleiding is Engelstalig en omvat vier gelijkwaardige onderdelen: een afronding van de wetenschappelijke basisopleiding en, op keuze gebaseerd, een verdieping van de chemische kennis, een verbreding van het beroepsprofiel en het afwerken van een originele onderzoeksopdracht onder de vorm van een masterproef.

Gedetailleerde informatie over welke vakken aan bod komen binnen de opleiding Chemie kan je terugvinden via de volgende links: bachelor en master. Zoals je zal merken, kan een programma worden samengesteld dat voldoet aan je interessegebieden binnen de chemie.

Inhoudelijk is de bacheloropleiding Chemie georganiseerd op basis van verschillende leerlijnen. Deze worden doorheen het programma ontwikkeld, vaak onder de vorm van specifieke vakken die op elkaar voortbouwen.

 • Algemene chemie
 • Wiskunde en fysica
 • Fysische chemie
 • Anorganische structuren
 • Analytische methoden
 • Organische chemie
 • Biochemie
 • Maatschappij
 • Experimenteren
 • Modelleren & simuleren
 • Ondernemen

Praktisch is het programma ingedeeld in 6 semesters, gespreid over 3 jaren. De eerste 5 semesters bestaan uit verplichte vakken, met hoorcolleges, werkcolleges, labo’s en werkopdrachten. Het 6e semester moeten studenten zelf invullen. Het omvat de bachelorproef en een keuze voor wetenschappelijke of beroepsmatige verbreding, of voor internationalisering. Meer details kan je vinden via in de bachelorbrochure.

Toelichting bij het opleidingsonderdeel experimenteren in de chemie

Master of Science in Chemistry

De Master in Chemistry is het sluitstuk van de opleiding chemie. Het is een Engelstalige opleiding die ophangt aan drie afstudeerrichtingen waarmee je je wetenschappelijk en beroepsmatig kan profileren:

 • (Bio)Organic and Polymer Chemistry
 • Materials and Nanochemistry
 • Analytical and Environmental Chemistry

De afstudeerrichtingen hebben dezelfde structuur, maar richten zich inhoudelijk eerder op de nieuwste evoluties in

chemie op het vlak van moleculen, materialen of chemische analyse. De masteropleiding wordt in het Engels gedoceerd. Op die manier word je voorbereid op het internationale aspect van het werkveld en leer je het Engelstalig jargon kennen. Daarnaast kom je ook in contact met internationale studenten die de opleiding volgen, en met actieve onderzoekers die samenwerken met wereldspelers uit de academische en industriële wereld (ingenieurs, informatici, biologen, natuurkundigen, biotechnologen, geologen, archeologen, materiaalwetenschappers, medicijnontwikkelaars, kunststofproducenten, ). Als zogenaamde 'centrale wetenschap' maakt de chemie als opleiding zijn naam hier waar, en wordt de horizon flink opengetrokken voor studenten.

 

(Bio)Organic and Polymer Chemistry

Deze afstudeerrichting draait rond moleculen. Hoe ze te synthetiseren en begrijpen, hoe ze aan te passen en aan te wenden voor biologische toepassingen, en hoe ze samen te brengen tot macromoleculaire gehelen en polymeren. De afstudeerrichting vertrekt van experimentele en analytische organische chemie (koolstofchemie), met aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen en technieken, van gemodificeerd DNA tot hernieuwbare of 'slimme' kunststofmaterialen. Dit traject bereidt studenten voor op een carrière als chemicus in de fijne chemicaliën sector, in de farma en life science of in de polymeerindustrie.

Materials and Nanochemistry

Deze afstudeerrichting draait rond materialen, waarbij nano verwijst naar de bijna atomaire precisie waarmee innovatieve materialen aangemaakt en geanalyseerd kunnen worden om hun merkwaardige eigenschappen te begrijpen en ontwikkelen. De afstudeerrichting biedt een gemengd traject van experimentele en theoretische chemie, met aandacht voor katalyse, optische materialen, innovatieve coatings, structuuranalyse en spectroscopie in een context van duurzame ontwikkeling. Dit geheel bereidt studenten voor op een carrière als een innovatie- en duurzaamheidsgedreven chemicus voor de ruime materiaalindustrie (van windmolenwieken tot zonnecellen en smartphoneschermen) en de chemische maakindustrie.

Analytical and Environmental Chemistry

Deze afstudeerrichting draait rond chemische analyse. Hoe elementen, moleculen en chemische/fysische structuren identificeren in complexe materialen en objecten, van schilderijen en archeologische artefacten tot meteorieten en milieumonsters. In samenwerking met VUB legt de afstudeerrichting specifiek nadruk op onder meer geo- en kosmochemie en milieu-analyse, met als belangrijk aspect het vaststellen en aangaan van milieu- en klimaat-uitdagingen. Dit traject bereidt studenten voor op een carrière als chemicus in de enorme, en steeds groeiende diversiteit aan analyselabo's, waarvan het maatschappelijk en industrieel strategisch belang steeds toeneemt in onze hoogtechnologische samenleving.

Masterproef en stage

In elke afstudeerrichting ben je de helft van de tijd bezig met projectmatig onderwijs. Reeds in het eerste jaar van de masteropleiding ga je van start met je masterproef, echt onderzoek op basis van een originele onderzoeksopdracht. De resultaten schrijf je neer in een scriptie en verdedig je voor een jury. Wie weet wordt het je eerste publicatie of win je één van de masterscriptieprijzen! De Master in Chemistry eindigt met een volledig semester stage, die je kan doorlopen binnen een bedrijf of in een buitenlands onderzoekslaboratorium; de perfecte voorbereiding op een beroepsloopbaan die bij jou past.

Kennismaken met de opleiding Chemie

Onderwijs Vlaanderen organiseert jaarlijks in januari en februari in de vijf Vlaamse provincies de studie-informatiedagen (SID-ins) waar abituriënten kennis kunnen maken met studie- en beroepsmogelijkheden na het secundair onderwijs. Op deze SID-ins kan je ook terecht met vragen over de opleiding Chemie. Meer informatie over de locaties en data kan je vinden via deze link.

De bacheloropleiding Chemie wordt uitgebreid toegelicht op de jaarlijkse infodag van de faculteit Wetenschappen.

Wil je tijdens het jaar een aantal lessen komen meevolgen? Dat kan! Je kan je inschrijven voor de open lessen in de herfst- of krokusvakantie, of je kan komen cursuscruisen. Cursuscruisen is een initiatief van de faculteit Wetenschappen dat je de mogelijkheid biedt om ook buiten de vakanties lessen bij te wonen, bijvoorbeeld een pedagogische studiedag.