Internationalisering

Wist je dat...

  • 58% van de ondernemers een pas afgestudeerde met internationale ervaring interessanter vindt?
  • 67% van de werkgevers in België actief mensen zoekt met een internationale ervaring of hier belang aan hecht?
  • een buitenlands verblijf de kans op een job in het buitenland met maar liefst 25% verhoogt?

(Bron: Voka, 2010 & Parey en Walginger, 2010)

 

Wil je een internationaal chemicus worden, dan heb je het getroffen in onze opleiding! Wij bieden je ruime kansen om een internationaal studieverblijf door te maken tijdens je opleiding met optimale begeleiding in een gastuniversiteit van dezelfde kwaliteit en niveau als de UGent. Hier kun je niet enkel je latere tewerkstellingskansen mee verhogen, maar niet in het minst ook proeven van andere, misschien wel compleet nieuwe, culturen; nieuwe mensen leren kennen, een nieuwe taal leren én een meer wereldwijze chemicus worden.

Onze bachelor- en masteropleiding staan, samen met de facultaire en universitaire diensten internationalisering, garant voor een zo soepel mogelijk en zo goed mogelijk georganiseerd verblijf. We hebben partners gekozen over gans Europa, en zelfs daarbuiten, die we goed kennen en kunnen vertrouwen. Eén van onze professoren heeft reeds jarenlange ervaring met het organiseren van deze verblijven en het begeleiden van de uitgaande studenten en zorgt er mee voor dat je geen leerachterstand zal oplopen en je opleiding in het buitenland dus van hetzelfde niveau is als aan de UGent.

Hieronder vind je meer info over internationale uitwisseling. Behalve waar expliciet vermeld, is alles van toepassing op zowel bachelor- als masterniveau.

Wens je meer informatie over mobiliteit op bachelor- of masterniveau, neem contact op met je "internationals" via . Daarmee bereik je meteen de coördinator chemie (Prof. dr. Patrick Bultinck) maar ook secretaris Mr. Pierre Van Bocxstaele en de facultaire coördinator Mevr. Regine Coolen. Zij organiseren jaarlijks meerdere infomomenten over buitenlandse ervaringen.

Wanneer?

Onze opleiding werkt met "mobiliteitsvensters". Om er voor te zorgen dat uitgaande studenten geen studieachterstand oplopen, organiseert de opleiding de uitgaande mobiliteit in:

  • het zesde semester van de bacheloropleiding Chemie (dit is het tweede semester van het derde jaar)
  • het tweede jaar van de masteropleiding Chemie

De mobiliteit in de bachelor bestrijkt één semester. In de masteropleiding kan men kiezen voor mobiliteit beperkt tot hetzij het eerste semester of het tweede semester of men kan kiezen voor een gans jaar. Andere mogelijkheden zijn niet uitgesloten (bv. deel van de masterscriptie in uitwisseling maar vereisen een meer gedetailleerde aanpak, contacteer ).

 

Waarheen?

De meeste mobiliteit gebeurt binnen Europa. De opleiding gebruikt een portfolio met daarin de universiteiten waarmee goede contacten onderhouden worden. Dit laat ons toe te verzekeren dat je goed terechtkomt, in een universiteit die ervaring heeft met inkomende studenten en die een gelijkwaardig niveau aanbiedt. Bovendien hebben we een geografisch maar ook thematisch divers aanbod. Klik hier om de partners te ontdekken per onderzoeksgebied.

In 2017 hebben een aantal professoren zich geëngageerd om uitgaande studenten te begeleiden in hun bachelorproject of masterscriptie. Als ervaren UGent professoren zullen zij mee je onderzoek begeleiden vanuit de UGent en je mee voorbereiden op het verblijf samen met de coördinator. Weet je nog niet meteen welk thema je het best ligt, geen probleem: de coördinator kan je voorbeelden geven van de onderzoeksvragen binnen elk thema.

Wil je buiten Europa een deel van je studies afwerken, dan kan dit ook. De opleiding heeft enkele bilaterale raamakkoorden waarbij dergelijke uitwisseling mogelijk is. Dat vereist echter een speciale aanpak en de kanalen voor de (vaak duurdere) financiering zijn beperkter. Ook hiervoor neem je best contact op met .

Voor meer getuigenissen en reisverhalen uit verschillende delen van de wereld kan je hier terecht.

Vakken in uitwisseling

In het zogenaamde "learning agreement" moet je de vakken oplijsten die je in het buitenland wil volgen. Die hoef je niet in je eentje te kiezen. De coördinator en je UGent promotor zullen je mee begeleiden zodat je geen problemen krijgt met je diploma en je dossier snel kan worden goedgekeurd door de examencommissie. Er zijn wel enkele verplichtingen:

  • Bachelor: een bachelorproject van minstens 15 ECTS credits. Soms wordt de ganse mobiliteit ingevuld met een bachelorproject van 30 ECTS credits, uit te voeren in een bevriende onderzoeksgroep in één van onze partners in samenspraak met de UGent coördinator en promotor.
  • Master: een masterscriptie van 30 ECTS credits die hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd.

Eventuele extra vakken om tot een totale mobiliteit van 30 ECTS credits per semester te komen worden samen gekozen. Eén vak over de doceertaal aan de gastinstelling kan worden meegeteld voor maximum 4 ECTS credits.

Overtuigd? Wanneer starten met de aanvraag?

Aanvragen voor mobiliteit dienen klaar te zijn begin februari VOOR het academiejaar waarin de mobiliteit zal plaatsvinden. Voor elke mobiliteit in een bepaald academiejaar dienen de dossiers dus opgestart in december van het voorafgaande jaar.

Meer info en andere infoavonden

Wil je nu al meer weten over een internationale ervaring, de hoogte van studiebeursbedragen en aanverwante informatie, kijk dan zeker eens op de website van de facultaire dienst internationalisering en de centrale dienst internationalisering.