SLO Chemie

Het programma voor de SLO chemie (2017-2018) ziet er als volgt uit:

 

22 Studiepunten (STP) algemene opleidingsonderdelen.

Deze worden gevolgd door de studenten uit alle SLO afstudeerrichtingen samen. Hier worden de algemene referentiekaders betreffende het pedagogisch en didactisch handelen van de leraar geschetst. De vakken zijn:

 • Krachtige leeromgevingen, 6 STP
 • Klasmanagement en reflectie, 6 STP
 • De leraar binnen school en maatschappij, 6 STP
 • Psychologie van de adolescentie, 4 STP

 

12 Studiepunten vakdidactiek chemie.

Hier leer je de knepen om het vak chemie te onderwijzen: je maakt kennis met leerplannen en je leert relevante lesinhoud te selecteren in functie van het doelpubliek,  je ontdekt een gamma werkvormen die in het (chemie)-onderwijs worden gebruikt en leert die concreet toepassen via oefeningen, projecten, microteaching en labo’s. Hieronder zie je onderwerpen die in 2016-2017 aan bod kwamen:

 • Eindtermen, jaarplan, leerplannen en leerplandoelen, lesdoelstellingen;
 • Kenmerken van lessen chemie, de chemische denkwijze;
 • Didactische werkvormen en hulpmiddelen in de lessen chemie;
 • Demonstratieproeven chemie 2e en 3e graad; demonstratieproeven biologie
 • Molecuulmodellen tekenen via Chemsketch, tekenprogramma’s voor de tablet;
 • Labobeheer en omgaan met chemicaliën op school (gastspreker)
 • Het vak natuurwetenschappen
 • Activerende werkvormen
 • Evaluatie
 • ‘Real-time’ metingen in de chemie (CoachLab, Texas-instruments, Tablet-computer)
 • Excursie (Arcelor-Mittal)
 • De maakbare mens (gastspreker)
 • Semesteropdracht rond chemie in de samenleving, historische ontwikkelingen binnen de chemie (via een quizvorm)en/of integratie van ICT binnen de lessen chemie

Sommige van voorgaande onderwerpen werden georganiseerd samen met de vakdidactiek biologie.

Doorheen het volledige academiejaar wordt de leerstof chemie van het secundair onderwijs onder toegepaste vorm ingeoefend via taken, projecten en ‘microteaching’. Dit gebeurt grotendeels tijdens de contacturen op woensdagnamiddag.

 

4 Studiepunten didactiek wetenschappen

In deze lessen kom je in contact met vakoverschrijdende aspecten van wetenschapsonderwijs en de nieuwste ontwikkelingen: geschiedenis van wetenschap en technologie, STEM, recente visies (‘Big Ideas’), ‘blended learning’ en ‘flipped classroom’, computationeel denken, onderzoekend leren en de onderzoekscompetentie, … Je zit samen met studenten uit andere opleidingen en je krijgt toepassingsgerichte opdrachten die tijdens de les worden uitgevoerd. Het examen bestaat uit een postervoorstelling over een uitgevoerd onderzoek(je) waar je in interactie treedt met lesgevers, leerkrachten en medestudenten.

 

18 Studiepunten stage

In de stage ga je écht aan de slag en geef je chemie aan leerlingen uit minstens twee verschillende onderwijsvormen in het secundair onderwijs.  Je wordt hier natuurlijk op voorbereid: er is een graduele opbouw van observeren naar het zelfstandig realiseren en begeleiden van onderwijs-leeractiviteiten,van (relatief) eenvoudige naar meer complexe onderwijssituaties .

Reflectie op het eigen handelen staat zeer centraal in het stageconcept. In deze stage wordt ook extra aandacht besteed aan stemhygiëne en EHBO.

In deze stage volg je 24 observatielessen, 8 meso-activiteiten en geef je in totaal 60 uur les, waarvan minstens 30 lessen chemie in het secundair onderwijs. De overige 30 uren kunnen flexibeler worden ingevuld, bijvoorbeeld door het begeleiden van een STEM-project in een school, differentiatie-activiteiten (tutoring), geven van natuurwetenschappen, biologie, ...

Voor studenten met een masterdiploma, verschillend van dit van Master of Science in de chemie (biochemie en biotechnologie, geologie, industriële wetenschappen) worden de inhouden van de stagelessen in overleg vastgelegd.

Doorheen de stage word je van nabij opgevolgd door de lesgevers vakdidactiek.

 

4 Studiepunten onderwijsgerelateerd keuzevak