Geothermie van de Cambrische Sokkel (GeoCamb)

Terwijl de EU goed op weg is om haar doelstelling van 20% hernieuwbare energieproductie te halen in 2020, ziet het er naar uit dat België de doelstelling van 13% niet zal halen (Europese Commissie, 2019). Zowel diepe als ondiepe geothermie kunnen een belangrijke rol spelen om het vereiste marktaandeel hernieuwbare energie in België te halen, meer bepaald in de verwarmingssector die 48% van het totale energieverbruik omvat.
In België kan ondiepe geothermie voor verwarming, koeling en thermische seizoensopslag een sleutelrol spelen bij het verminderen van de afhankelijkheid van energie-import en bij het verlagen van emissies door het reduceren van de koolstofuitstoot van de verwarming- en koelingsmarkt.

Doel

  • het evalueren van de vraag naar geothermische energie voor gebouwen

Hoe?

  • Onderzoek naar het geothermisch potentieel van de Cambrische sokkel (gelegen onder Vlaams- en Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Waarom?

  • De diepte van de Paleozoïsche gesteenten in deze regio (tot zo’n 300 m) is voldoende voor de installatie van zowel open als gesloten ondiepe geothermische systemen.
  • Momenteel eindigen de weinige geothermische systemen in deze regio aan het contact tussen de zachte Tertiaire gesteenten en de harde Cambrische gesteenten vanwege het gebrek aan geologische en hydrogeologische informatie over de sokkel.
  • Enkele recente beperkte exploraties hebben het waarschijnlijk groot potentieel van de Cambrische sokkel (hoge thermische conductiviteit, hoge grondwaterstroming) aangetoond maar ook een grote heterogeniteit.

In GeoCamb zal er een verkenningsfase opgezet worden door de BGD, UGent, WTCB, TG1 en ROB. Deze zal het mogelijk maken om betere informatie te leveren omtrent de top, aard, structuur en geothermisch potentieel van de Cambrische gesteenten door geofysische methoden. Dit zal verwezenlijkt worden aan de hand van boringen, metingen van boorgaten in welbepaalde private projecten (gebruik makende van de win-win aanpak die al gehanteerd werd in BruGeo) en innovatieve geofysische meetcampagnes. Naast het onderzoeken van het ondergrondse potentieel, zal ook de mogelijkheid om openbare gebouwen te koppelen aan geothermische systemen onderzocht worden.

Tenslotte zal Geocamb veel aandacht wijden aan de impact op de economie en het milieu van een geothermisch project. Zo zal op de site van Tour&Taxis de onderlinge invloed van de drie open geothermische systemen en de mogelijke interferentie tussen de twee belangrijkste watervoerende systemen bij toekomstige naast elkaar bestaande projecten onderzocht worden.  

De mogelijke milieu-impact van geothermische installaties in het Cambrium zal geëvalueerd worden. Ook zal de economische evaluatie gemaakt worden om de efficiëntie aan te tonen van bestaande gebouwen die verwarmd worden door Cambrische systemen ten opzichte van niet-Cambrische systemen, en ook de monitoring van bepaalde exploitatieparameters.

Het project zal ook een significante hoeveelheid tijd en middelen stoppen in de bewustmaking van het publiek en om het belang van door de federale overheid gefinancierde projecten voor de samenleving te promoten evenals om ervoor te zorgen dat potentiële belanghebbenden en beleidsmakers onze voortgang kunnen volgen en profiteren van de resultaten van GeoCamb.