Over de vakgroep

Historiek

Geologie maakt al deel uit van het opleidingsaanbod aan de Universiteit Gent sinds 1817, wanneer de universiteit werd gesticht.

Verschillende Gentse geologie-professoren hebben tijdens de voorbije 200 jaar mee hun stempel gedrukt op de evolutie van het onderwijs en het onderzoek in de geologie in België... Voorbeelden zijn: Jacob van Breda, Alphonse-François Renard, Jules Cornet, Xavier Stainier, Alfred Schoep, Valère Billiet, Victor Van Straelen, Jean de Heinzelin de Braucourt, ...

In de loop der jaren is de geologie-opleiding aan de Universiteit Gent geëvolueerd van een eerder traditionele, brede natuurwetenschappelijke opleiding naar een moderne opleiding, opgebouwd volgens de bachelor- en master-structuur, die verschillende actuele, gespecialiseerde en maatschappelijk relevante onderwerpen aansnijdt.

Dank zij een gestage groei, vooral in de laatste 20 jaar, heeft deze opleiding zich ondertussen ontwikkeld tot de grootste onderwijspool in de geologie in België.

Activiteiten

De organisatie van het onderwijs in de geologie is de verantwoordelijkheid van de Vakgroep Geologie. 

Samen met de KULeuven biedt de Vakgroep ook een Engelstalige Master in Geology aan. Daarnaast zijn de leden van de Vakgroep Geologie ook zeer intensief betrokken bij de Engelstalige opleidingen Master in Physical Land Resources en Master in Marine and Lacustrine Science and Management.

Ook aan talrijke andere opleidingen in de Faculteit Wetenschappen, maar ook in andere faculteiten zoals de Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Bio-ingenieurswetenschappen en Letteren en Wijsbegeerte, verlenen professoren en assistenten van de Vakgroep hun medewerking...


Op dit moment bestaat de Vakgroep uit vijf onderzoekseenheden, die wetenschappelijk onderzoek verrichten in 3 grote thematische onderzoeksdomeinen: “Global Change Geology”, “Earth Materials and Georesources” en “Earth Science and Environment”.

De Vakgroep stelt in totaal bijna 100 wetenschappelijke en technische medewerkers te werk.

Infrastructuur

De onderwijsinfrastructuur op de campus Sterre  is modern en goed uitgerust. Onderzoeksfaciliteiten zijn beschikbaar voor studenten voor onafhankelijk thesis- en projectwerk, en de nodige computervaardigheden worden aan de studenten bijgebracht.

Omdat geologie een observatiewetenschap blijft krijgen de studenten ook een volledige terreinopleiding en hebben ze ook toegang tot een uitgebreide collectie gesteenten, mineralen en fossielen, die grotendeels permanent tentoongesteld is.