Informatie voor studenten

Examens

Examencommissies

Er zijn aparte examencommissies voor de bachelor- en de masteropleidingen. Iedere examencommissie heeft een voorzitter en een secretaris.

 

Bachelor Geologie:

Voorzitter: Prof. David Van Rooij

Secretaris: Prof. Stijn Dewaele

 

Master Geologie

Voorzitter: Prof. David Van Rooij

Secretaris: Prof. Stijn Dewaele

 

Master Geology

Voorzitter: Prof. Jan Elsen (KULeuven)

Secretaris: Prof. Stijn Dewaele

 

Examenroosters

De examens worden afgenomen in drie periodes :

  • de eerstesemesterexamenperiode: 09-01-2023 t.e.m. 04-02-2023
  • de tweedesemesterexamenperiode: 30-05-2023 t.e.m. 08-07-2023
  • de tweedekansexamenperiode: 21-08-2023 t.e.m. 16-09-2023

De examenroosters worden jaarlijks tijdig bekendgemaakt via Ufora, en zijn te vinden in de folder 'Documenten' van de infosites:

  • Bachelor of Science in Geologie (CBGEOL)
  • Master of Science in Geologie (CMGEOL)
  • Master of Science in Geology (CMGLOG)

De data van de bekendmaking van de examens wordt bepaald in het Onderwijs- en Examenreglement van de UGent.

  • 25 november 2022 voor de eerstesemesterexamenperiode
  • 17 maart 2023 voor de tweedesemesterexamenperiode
  • 14 juli 2023 voor de tweedekansexamenperiode

Het verloop van de examens is beschreven in de het Onderwijs-en examenreglement (Deel III) en praktische informatie over het verloop is opgemaakt door de examencommissies.

De data voor individuele en klassikale feedback worden tijdig aangekondigd door de lesgevers en de Faculaire Dienst Onderwijsondersteuning via Ufora.

Examenresultaten worden bekendgemaakt via Oasis.

 

Studeren

Lessen

 

De studiegids

Overzicht van alle studierichtingen aan de UGent, o.a. met informatie over de opleidingsonderdelen en lesgevers, en nog veel meer vind je in de Studiegids

 

Curriculumadvies

Bachelorproject

 

Masterproef