Informatie voor studenten

Op deze pagina:

Examens

Examencommissies

Er zijn aparte examencommissies voor de bachelor- en de masteropleidingen. Iedere examencommissie heeft een voorzitter en een secretaris.

 

Bachelor Geologie:

Voorzitter: Prof. David Van Rooij

Secretaris: Prof. Stijn Dewaele

 

Master Geologie

Voorzitter: Prof. David Van Rooij

Secretaris: Prof. Stijn Dewaele

 

Master Geology

Voorzitter: Prof. Jan Elsen (KULeuven)

Secretaris: Prof. Stijn Dewaele

 

Examenroosters

Alle informatie in verband met de examenperiodes van het huidig academiejaar kunnen geraadpleegd worden op de centrale Ugent website.

De examenroosters worden jaarlijks tijdig bekendgemaakt via Ufora, en zijn te vinden in de folder 'Documenten' van de infosites:

  • Bachelor of Science in Geologie (CBGEOL)
  • Master of Science in Geologie (CMGEOL)
  • Master of Science in Geology (CMGLOG)

De data van de bekendmaking van de examens wordt bepaald in het Onderwijs- en Examenreglement van de UGent.

Het verloop van de examens is beschreven in de het Onderwijs-en examenreglement (Deel III) en praktische informatie over het verloop is opgemaakt door de examencommissies.

De data voor individuele en klassikale feedback worden tijdig aangekondigd door de lesgevers en de Faculaire Dienst Onderwijsondersteuning via Ufora.

Examenresultaten worden bekendgemaakt via Oasis.

^ Naar boven

Studeren

Lessen

  • Een overzicht van alle lesroosters vind je terug op Oasis
  • De academische kalender met een overzicht van de lesperiodes, vakantieperiodes, verlofdagen, ... vind je eveneens op de centrale UGent website.

 

De studiegids

Overzicht van alle studierichtingen aan de UGent, o.a. met informatie over de opleidingsonderdelen en lesgevers, en nog veel meer vind je in de Studiegids

 

Curriculumadvies

Bachelorproject

 

Masterproef

^ Naar boven

GEOLOGICA - Faculteitskring voor studenten

Logo Geologica Gent

Deze rubriek is bedoeld voor generatiestudenten in de Geologie opleidingen.

In de eerste rubriek 'algemene informatie' krijg je een overzicht van de belangrijkste studentenvoorzieningen en studiemiddelen. Hierbij vermelden we ook graag het bestaan van de studentenvereninging Geologie: GEOLOGICA.

Dit is de studentenkring van de studenten Geologie aan de Universiteit Gent. De vereniging werd op 4 september 1968 door Jan Baccaert gesticht als afscheuring van de Vlaamse Aardrijkskundige Kring. Geologica is nu aangesloten bij het Faculteitenkonvent (FK)
Geologica organiseert allerlei excursies en sport-, cultuur- en studentenactiviteiten, levert informatie en praktische steun aan de studenten Geologie en beheert een handige website met forum.

^ Naar boven