Onderzoek

Onderzoeksopdracht en -visie

Geologie ten dienste van mens en maatschappij…

De leden van de Vakgroep houden zich bezig met onderzoek naar de oorsprong, de opbouw en het functioneren van de Aarde, en naar het ontstaan en de evolutie van het leven. Naar… de oorsprong en het voorkomen van natuurlijke rijkdommen, zoals mineralen, ertsen, zand en grondwater, en naar hoe de mens deze op een zo duurzaam mogelijke manier kan benutten. Naar… manieren om de natuurlijke eigenschappen van de Aarde te gebruiken om op een verantwoorde manier energie op te wekken (bv. geothermie), en om zo onze maatschappij toe te staan de energietransitie naar niet-fossiele brandstoffen te helpen volbrengen. Naar… de natuurlijke risico’s die horen bij het leven op een dynamische Aarde (aardbevingen, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen, klimaatextremen), opdat de mens zich beter zou kunnen wapenen tegen die risico’s. Naar… de evolutie van het leven en van het klimaat doorheen de geologische tijden, om zo een beter zicht te krijgen op de mogelijke impact van de huidige opwarming van de Aarde op onze omgeving, op de oceanen en de ijskappen, en op het leven.

 

Onderzoeksgroepen

Onderzoeksgroepen binnen de Vakgroep Geologie:

  • Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (LTGH)
  • Onderzoeksgroep Mineralogie & Petrologie (MinPet)
  • Onderzoeksgroep Paleontologie en Paleo-omgevingen
  • Onderzoeksgroep Pore-scale Processes in Geomaterials (PProGRess)
  • Onderzoeksgroep Renard Centre of Marine Geology (RCMG)

Onderzoeksoutput

Samenwerking met Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)

UGent en DOV werken samen om de wetenschappelijke dataset over de Vlaamse ondergrond zoveel mogelijk uit te breiden. Het digitaliseren van het geologisch archief van Prof. Em. De Breuck was de aanleiding voor deze samenwerking tussen UGent en DOV.

DeepChalla

Onderzoek van de klimaat- en ecosysteemdynamiek gedurende de twee laatste glaciale-interglaciale cycli (de voorbije ca. 250.000 jaar) op de Oost-Afrikaanse evenaar.

GeoCamb project

Het GeoCamb project (BELSPO - Federaal gefinancierd project) onderzoekt het geothermisch potentieel van de Cambrische Sokkel, gelegen onder Vlaams- en Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit project zal allerlei geologische en hydrogeologische informatie over de sokkel verzameld worden en zal eveneens de mogelijkheid onderzocht worden om openbare gebouwen te koppelen aan geothermische systemen onderzocht worden.