Onderzoeksopdracht en -visie

Geologie ten dienste van mens en maatschappij…

De leden van de Vakgroep houden zich bezig met onderzoek naar de oorsprong, de opbouw en het functioneren van de Aarde, en naar het ontstaan en de evolutie van het leven. Naar… de oorsprong en het voorkomen van natuurlijke rijkdommen, zoals mineralen, ertsen, zand en grondwater, en naar hoe de mens deze op een zo duurzaam mogelijke manier kan benutten. Naar… manieren om de natuurlijke eigenschappen van de Aarde te gebruiken om op een verantwoorde manier energie op te wekken (bv. geothermie), en om zo onze maatschappij toe te staan de energietransitie naar niet-fossiele brandstoffen te helpen volbrengen. Naar… de natuurlijke risico’s die horen bij het leven op een dynamische Aarde (aardbevingen, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen, klimaatextremen), opdat de mens zich beter zou kunnen wapenen tegen die risico’s. Naar… de evolutie van het leven en van het klimaat doorheen de geologische tijden, om zo een beter zicht te krijgen op de mogelijke impact van de huidige opwarming van de Aarde op onze omgeving, op de oceanen en de ijskappen, en op het leven. 

De leden van de Vakgroep houden zich ook bezig met het ontwikkelen van nieuwe technieken om al deze onderzoeksvragen te helpen beantwoorden, zoals betere dateringsmethodes, innovatieve technieken om geomaterialen in beeld te brengen of geochemisch te karakteriseren, en geofysische technieken om in detail de structuur en samenstelling van de ondergrond te visualiseren.

Naast aandacht voor innovatie en ontwikkeling, waken de leden van de Vakgroep erover dat hun onderzoek wordt uitgevoerd op een ethische, verantwoordelijke, duurzame en inclusieve manier. Deze visie vertaalt zich ook integraal in het onderwijs dat ze verschaffen aan de geologen van de toekomst.