Onderwijs

Waarom Geologie studeren?

De opleiding Geologie wordt georganiseerd door de faculteit Wetenschappen. Dit zegt al iets over de aard van de opleiding: wetenschapsvakken zoals fysica, chemie en wiskunde zijn de bouwstenen waarop de opleiding is gebaseerd.

Met specifieke technieken, die steunen op deze basiswetenschappen onderzoekt de geoloog de ondergrond. De geologische kennis is niet alleen belangrijk omwille van de wetenschap zelf, maar heeft zeer veel praktische invalshoeken: de duurzame ontginning en gebruik van basisgrondstoffen (mineralen, ertsen, zand, grind…), het duurzame beheer van grondwatervoorraden, het begrijpen en voorspellen van natuurrampen (aardbevingen, vulkaanuitbarstingen), de bescherming en sanering van de bodem, en vele andere. Geologen spelen ook een belangrijke rol in het onderzoek naar de klimaatsverandering; zowel naar effecten van klimaatsveranderingen in het verleden, maar bijvoorbeeld ook naar de ondergrondse opslag van C02 in gesteentelagen. Hierdoor zijn in de geologie ettelijke specialisaties ontstaan, deze worden meer in detail beschreven in de brochure 'Geologie' uitgegeven door de Afdeling Studieadvies.


Lees meer...

 

Bachelor of Science in de geologie

Het programma van het eerste en het tweede jaar bachelor geeft je een brede basisvorming, waarin veel ruimte gemaakt wordt voor vakken als wiskunde, fysica, chemie en biologie. Die vakken moeten immers eerst een basis leggen voor de vele toepassingen in de geologie.

Naast de basiswetenschappen staan er vanaf het eerste jaar bachelor toch ook reeds typisch geologische vakken op het programma. Hiermee word je meteen in contact gebracht met de studie waar je voor gekozen hebt.

Master of Science in de geologie

In de Nederlandstalige master in geologie opteren de studenten voor een professionalisering door middel van een lange stage in een bedrijf of wetenschappelijke instelling.

 

Master of Science in Geology

De Engelstalige master is voornamelijk onderzoeksgericht en legt de nadruk op het verwerven van algemene academische vaardigheden, zoals onderzoek en exploratie, rapportage, en samenwerking met medestudenten en onderzoekers.

Verder studeren

Na je studies Geologie kan je doctoraat behalen  in een domein naar keuze, aansluitend op je masterstudie.

Wie met een masterdiploma op zak verder wil studeren, kan terecht in een master-na-master.