Master of Science in de Geologie

Aan de UGent kunnen de studenten kiezen tussen de Nederlandstalige Master of Science in Geologie en de Engelstalige Master of Science in Geology.

In de Nederlandstalige Master in Geologie opteren de studenten voor een professionalisering door middel van een lange stage in een bedrijf of wetenschappelijke instelling.

In een wereld waar het globaal en duurzaam beheer van water, grondstoffen en energiebronnen hoog op de agenda staat, wil deze masteropleiding een perspectief bieden op tewerkstellingssectoren of het onderwijs. De student kiest één major, één minor en neemt de masterproef op.

Majoren (60 sp)

Bekkens en orogenen

In de major 'Geologie van bekkens en orogenen' wordt het ontstaan en de evolutie van gebergten en grote oceanische en continentale sedimentbekkens behandeld en hoe dit verband houdt met de bouw en samenstelling van de lithosfeer, het klimaat en de biosfeer. In deze major worden de verschillende expertises van de mariene geologie, paleontologie, sedimentologie, vulkanologie, geofysica en geochronologie gecombineerd om grootschalige geologische processen te begrijpen. De major vindt niet alleen toepassing in de exploratie, maar houdt zich ook bezig met klimaatsverandering, met het ontstaan en de evolutie van de aardkorst en van het leven, met duurzame energie en materiaalkunde.

Grondwater en minerale rijkdommen

De major 'Grondwater en minerale rijkdommen' biedt een fundamentele en toegepaste kijk op de buitenste grenslagen van de Aardkorst. Men vindt in die oppervlakkige lagen het kostbare grondwater en essentiële mineralen. Het onderzoek naar de kwaliteit ervan, de bescherming van de gekende voorraden en de exploratie naar nieuwe grondwaterreservoirs en minerale afzettingen vormen sleutelelementen voor een duurzame ontwikkeling van onze Aarde.

Minor Professionalisering (30 sp)

Er is nood aan masters die zowel vertrouwd zijn met de taal en terminologie van wetenschappen als met de taal en terminologie binnen bedrijfseconomische situaties. Tijdens je masteropleiding volg je een stage (25 studiepunten) aangevuld met één economievak.

Met je wetenschappelijke vorming en je competenties op dit gebied ben je klaar voor een goeie start van je loopbaan in de bedrijfswereld of binnen een regelgevend of adviesverstrekkend orgaan.

Minor Onderwijs (30 sp)

De minor ‘Onderwijs’ bereidt je voor op een loopbaan als leerkracht in het secundair onderwijs. Tijdens je masteropleiding volg je daartoe een aantal specifieke vakken (30 studiepunten).

De Masterproef (30 sp)

Elke masteropleiding eindigt met een masterproef. Dit is een persoonlijk wetenschappelijk werk over een onderwerp naar keuze. Die keuze gebeurt in overleg met de promotor, dat is de professor die het werk begeleidt, samen met de wetenschappelijke staf. Je werkt zelfstandig een wetenschappelijk onderwerp uit en dat houdt een zekere verdere specialisatie in, een element waarnaar tijdens een sollicitatie dikwijls wordt gevraagd. De masterproef is een belangrijk en omvangrijk onderdeel van de masteropleiding.

Raadpleeg de online studiegids Master of Science in Geologie voor meer gedetailleerde informatie en inhoud van alle opleidingsonderdelen.

Educatieve Master in de Geologie (vanaf 2019-2020)

Vanaf academiejaar 2019-2020 wordt de minor ‘Onderwijs’ uit de reguliere masteropleiding getild en ondergebracht in de aparte Educatieve Master in de Geologie. Dit educatieve traject bereidt je voor op een loopbaan als leerkracht in het secundair onderwijs. De volledige opleiding omvat eveneens 300 studiepunten, waarvan 60 studiepunten educatieve vakken en 240 studiepunten geologische vakken.

Je opleiding ziet er dan als volgt uit.

Bachelor (3 jaar, 180 studiepunten):

→    165 studiepunten domeinvakken (= geologische vakken)

→    15 studiepunten educatieve vakken

 

Master (2 jaar, 120 studiepunten):

→    60 studiepunten domeinvakken, nl. de geologische vakken uit één van beide majoren

→    36 studiepunten educatieve vakken, waaronder vakdidactieken en stages

→    24 studiepunten masterproef waarvan 9 studiepunten educatieve component en 15 studiepunten domeincomponent