Waarom geologie studeren

De opleiding Geologie wordt georganiseerd door de Faculteit Wetenschappen. Dit zegt al iets over de aard van de opleiding: wetenschapsvakken zoals fysica, chemie en wiskunde zijn de bouwstenen waarop de opleiding is gebaseerd.

 

Met specifieke technieken, die steunen op deze basiswetenschappen onderzoekt de geoloog de ondergrond. De geologische kennis is niet alleen belangrijk omwille van de wetenschap zelf, maar heeft zeer veel praktische invalshoeken, onderandere:

 • de duurzame ontginning en gebruik van basisgrondstoffen (mineralen, ertsen, zand, grind…)
 • het duurzame beheer van grondwatervoorraden
 • het begrijpen en voorspellen van natuurrampen (aardbevingen, vulkaanuitbarstingen
 • de bescherming en sanering van de bodem

Geologen spelen ook een belangrijke rol in het onderzoek naar de klimaatsverandering; zowel naar effecten van klimaatsveranderingen in het verleden, maar bijvoorbeeld ook naar de ondergrondse opslag van C02 in gesteentelagen. Hierdoor zijn in de geologie ettelijke specialisaties ontstaan, deze worden meer in detail beschreven in de brochure 'Geologie' uitgegeven door de Afdeling Studieadvies.

Wat biedt de opleiding?

Het volledige programma bestaat uit:

 • een driejarige bacheloropleiding (180 studiepunten) en 
 • een tweejarige masteropleiding (120 studiepunten)
  • de Nederlandstalige Master of Science in de geologie en
  • de Engelstalige Master of Science in Geology.

De Faculteit Wetenschappen en de Vakgroep Geologie engageren zich om een degelijke opleiding aan te bieden die gestoeld is op een sterk concept. Het einddoel is het afleveren van een diploma waarmee de Gentse geoloog overal - zowel nationaal als internationaal - erkend wordt als een specialist in zijn/haar vak.

 

Veldwerk

Om de gegevens te verzamelen die nodig zijn voor de reconstructie van de geologische geschiedenis maakt de geologie gebruik van diverse technieken, waaronder veldwerk. Het idee dat geologen hun halve leven slijten in afgelegen woestenijen en dat het vak is voorbehouden voor een type wetenschapper dat voor het ontbijt de Mount Everest beklimt, is echter achterhaald.

Veldwerk speelt nog altijd een belangrijke rol voor het verkrijgen van bepaalde soorten informatie (welke gesteenten bevinden zich in een bepaald gebied, of in welke richting hellen de geologische lagen?) en voor staalname, maar is niet meer de belangrijkste techniek waarmee de geologie bedreven wordt.

 

Van boorput tot lab

Boorproeven reiken niet dieper dan enkele kilometers en zijn bovendien duur. Dat betekent dat men diepere aardlagen alleen kan bestuderen met de zogenaamde indirecte methodes. Hierbij doet men onderzoek naar de interne structuur van de planeet aan de hand van:

 • de zwaartekracht van de Aarde
 • haar magneetveld
 • de manier waarop golven zich doorheen de Aarde verspreiden
 • het materiaal dat door vulkanen naar boven wordt gebracht
 • ...

Door de snelle vernieuwingen op technisch vlak trekt de geoloog steeds minder het veld in. Veel informatie wordt verkregen uit satellietbeelden, metingen van de zwaartekracht en seismische golven, analyses van stalen…: allemaal werk dat veeleer in het lab dan in het veld gebeurt.

Geologen maken uiteraard nog steeds gebruik van de vertrouwde directe waarnemingen, observaties ter plekke of onderzoek aan de hand van boringen, maar toch is het accent voor een belangrijk deel verschoven van het veld naar het laboratorium.

 

Kiezen voor UGent

De opleiding Geologie is ondergebracht in het gebouw S8 op de campus Sterre, gelegen op nauwelijks 500 meter afstand van de E17 en de E40 en op minder dan een kilometer van het Sint-Pietersstation. Tegenover het gebouw bevindt zich het studentenhome 'Astrid' en op de campus zelf home 'Berta'.  Het studentenrestaurant en de Facultaire bibliotheek zijn vlakbij gehuisvest in gebouw S5.

Dat alles geeft de studies geologie in Gent een uniek karakter, waarbij alle factoren aanwezig zijn voor een optimaal persoonlijk contact tussen studenten en academisch personeel.