Bachelor of science in Geologie

Programma

Het programma van het eerste en het tweede jaar Bachelor geeft je een brede basisvorming, waarin veel ruimte gemaakt wordt voor vakken als wiskunde, fysica, chemie en biologie. Die vakken moeten immers eerst een basis leggen voor de vele toepassingen in de geologie.

Naast de basiswetenschappen staan er vanaf het eerste jaar Bachelor toch ook reeds typisch geologische vakken op het programma. Hiermee word je meteen in contact gebracht met de studie waar je voor gekozen hebt.

Het tweede jaar Bachelor bestaat reeds voor de helft uit geologische vakken. Een aantal van deze vakken heeft een duidelijke terreincomponent (bv. Geologische kartering A, Geologie van België, Structurele Geologie).

In het derde jaar Bachelor bestaat het programma bijna volledig uit geologische vakken. Je krijgt ook een vrijheidsruimte, die je kan invullen met een Bachelorproject (bv. een stage in een bedrijf of in een wetenschappelijke instelling) of met keuzevakken. Je kan ook een ruimere terreinervaring opdoen, te land of ter zee. In het derde jaar Bachelor kan je ook kiezen om reeds in te stappen in het educatief traject indien je kiest voor een loopbaan als leraar.

 

 

Overzicht Bachelor opleiding 

 Het aantal studiepunten in bovenstaande tabel (aangegeven als 'SP') drukt uit hoe zwaar een opleidingsonderdeel 'weegt' in het geheel van het programma. Eén studiepunt staat gemiddeld voor 25 tot 30 uren studietijd (hoorcolleges, practica, excursies, blok, examen, enz. inbegrepen). Tijdens één studiejaar kun je ongeveer 60 studiepunten opnemen. De volledige Bacheloropleiding omvat 180 studiepunten.

Het is dus interessant om het vakkenpakket van de verdere jaren grondig te bekijken. De vakken uit het tweede of derde jaar Bachelor bepalen vaak net het gezicht van je opleiding en geven een beeld van wat je later écht te wachten staat.

Raadpleeg de online studiegids Bachelor Geologie voor meer gedetailleerde informatie en inhoud van de opleidingsonderdelen.

Informatiebrochure

De recentste informatiebrochure over de Opleiding Geologie aan de Universiteit Gent kan je hier in pdf-formaat downloaden. In deze brochure ligt de nadruk op de Bacheloropleiding en in het bijzonder op het eerste jaar Bachelor. Een vlotte start is immers cruciaal!

Toelating

Een diploma van het secundair onderwijs geeft rechtstreeks toegang tot de Bacheloropleidingen (behalve voor de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde).

Wie hier niet over beschikt, neemt best tijdig contact op met het Adviescentrum voor Studenten voor meer informatie over afwijkende toelatingsvoorwaarden.

Wil je na je bacheloropleiding een andere richting uit? Dat kan!

Onze maatschappij heeft meer en meer nood aan afgestudeerden die een brede waaier van competenties bezitten. Indien je je daartoe geroepen voelt, kan je je na de Bacheloropleiding Geologie verder bekwamen in een ander wetenschapsgebied.

Naast de aansluitende masteropleiding kan je immers ook kiezen voor een andere master binnen of buiten de Faculteit Wetenschappen. Meestal vergt het overschakelen naar een ander wetenschapsgebied een extra inspanning. Een voorbereidingsprogramma zal in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om de specifieke competenties te verwerven. De omvang van het voorbereidingsprogramma varieert naargelang van de reeds gevolgde bacheloropleiding (tussen 15 en 90 studiepunten)

Enkele keuzemogelijkheden binnen en buiten de faculteit Wetenschappen: