Samenwerking Vakgroep Geologie - Dienst Ondergrond Vlaanderen

Databank Ondergrond Vlaanderen, DOV, is dé databank waar je terecht kan voor gegevens van de Vlaamse ondergrond.

UGent en DOV werken samen om de wetenschappelijke dataset over de Vlaamse ondergrond zoveel mogelijk uit te breiden. Het digitaliseren van het geologisch archief van Prof. Em. De Breuck was de aanleiding voor deze samenwerking tussen UGent en DOV.

Alle geologische gegevens uit het archief werden in DOV gedigitaliseerd. De boorgegevens, beschrijvingen en interpretaties, boorgatmetingen en granulometrie zijn vrij beschikbaar voor iedereen. Kwalitatieve invoer staat hierbij centraal. Ook geologische data uit thesissen en doctoraten uit het archief van UGent werden geïnventariseerd en op dezelfde manier ingevoerd.

DOV metingen uit UGent archief: boringen (links) en boorgatmetingen (rechts)
DOV metingen uit UGent archief: boringen (links) en boorgatmetingen (rechts)
 

 

De Universiteitsbibliotheek Gent, raadpleegbaar via de catalogus op lib.ugent.be geeft o.a. het overzicht van alle wetenschappelijke publicaties van onderzoekers aan UGent. Maar UGent en DOV willen samen verder gaan! DOV maakt het mogelijk voor medewerkers en studenten van UGent om zelf hun gegevens in DOV in te geven. Op die manier wordt je wetenschappelijke bijdrage extra gevaloriseerd en kenbaar gemaakt aan een groot publiek. Het gaat hier om gegevens die niet vallen onder de rapporteringsverplichting van de VLAREL-erkende boorbedrijven.

 

Geschikte data voor DOV?

Heb je tijdens je onderzoek data vergaard die interessant kan zijn voor invoer in DOV? Dan kan je die zelf invoeren en ze beschikbaar maken voor het grotere publiek, met goedkeuring van je promotor/diensthoofd.

 

Komt je werk in aanmerking voor publicatie via DOV?

→ Ligt je onderzoeksgebied in Vlaanderen?

→ Heb je geologische ondergrondgegevens vergaard tijdens je onderzoek?

→ Ben je van plan je publicatie in te voeren in Biblio.ugent.be of is je thesis reeds opgeladen in Minerva of ben je van plan dit te doen?

→ Is je promotor/diensthoofd akkoord met de publicatie van de gegevens op DOV?

Heb je op alle bovenstaande vragen ‘JA’ geantwoord, dan kan je aanleveren aan DOV!

Zowel UGent als DOV werken met permanente URL’s, op deze manier kan je bij de invoer van de gegevens in beide systemen verwijzen naar elkaar.

 

Wat kan je zelf invoeren in DOV?

→ Nieuw vergaarde boorgegevens, met de link naar je publicatie/masterscriptie,

→ Nieuwe geologische beschrijvingen en interpretaties, gekoppeld aan de nieuw vergaarde gegevens

→ Ga naar DOV-Portaal, log in met je Federaal Token of je e-ID, en start invoeren. Lees de handleiding op de DOV-website.

 

Wat kan je nog extra aan DOV aanleveren?

→ Granulometrie

→ Boorgatmetingen

→ Andere geologische ondergrondgegevens van een locatie in Vlaanderen

→ Andere ondergrondgegevens van een locatie in Vlaanderen zoals bodemdata, hyrogeologische data, geotechnische data

 

» Neem contact op met DOV op 09/240.75.93 of mail naar

 

Hoe zorg je voor de koppeling tussen de digitale bibliotheek van UGent en DOV?

Voeg in de opdrachtfiche van DOV de permalink van je publicatie op de Unversiteitsbibliotheek toe aan de opdracht in het tabblad ‘Bijlage’.

Op deze manier zijn je DOV-gegevens toegankelijk vanuit de digitale bibliotheek van UGent en omgekeerd.