Onderzoekslaboratorium voor Blauwe Groei

Alle informatie over het Onderzoekslaboratorium voor Blauwe Groei (Blue Growth Research Lab) is te vinden op de externe website https://bluegrowthlab.ugent.be/ (Engelstalig).

Blue Growth Research LabZeeën en oceanen spelen een centrale rol in onze samenleving. Het onderzoekslaboratorium voor blauwe groei bestudeert hoe we interageren met de oceaan en hoe dit onze gezondheid en ons welzijn beïnvloedt.

Het lab is een van de eerste onderzoeksgroepen van de Universiteit Gent op het Wetenschapspark in Oostende. Deze unieke locatie in een wetenschapspark, maar ook vlak bij andere prominente onderzoeksinstellingen zoals het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek (ILVO), stelt ons in staat regelmatig te communiceren met de industrie, beleidsmakers en burgers. Dit inspireert ons om ons academisch onderzoek toe te passen op relevante maatschappelijke en economische problemen.       

Het onderzoekslaboratorium voor blauwe groei coördineert de multidisciplinaire onderzoeksfaciliteiten van de UGent voor marien en maritiem onderzoek op Ostend Science Park. De onderzoeksgroep maakt deel uit van het onderzoeksconsortium Marine@UGent en het BLUeGhent IOF-consortium voor valorisatie van onderzoek.