Versnijdingsresultaten

Jaarlijks worden door de CBKc 15 varkenskarkassen geselecteerd en volledig versneden om het aandeel mager vlees, vet en bot te bepalen voor elk van de deelstukken.

2020

2019

2018