Cel Begeleiding Karkasclassificatie (CBKc)

De CBKc is een kenniscentrum dat wetenschappelijke en technische ondersteuning biedt aan Vlaamse varkens- en runderslachthuizen.

De Cel Begeleiding Karkasclassificatie is verbonden aan de Universiteit Gent en maakt deel uit van de Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie, onder leiding van prof. dr. ir. Stefaan De Smet. De CBKc werkt nauw samen met het Agentschap Landbouw & Zeevisserij (ALZ) en met de Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch vlees (IVB). Ook andere onderzoeksinstellingen en derde partijen kunnen beroep doen op de kennis en diensten van de CBKc.

Algemene info