Voeding herkauwers

In het onderzoek naar de voeding van herkauwers kunnen drie domeinen worden onderscheiden:

  1. Diagnostische testen op melk
    Het vetzuurprofiel van melk kan worden gebruikt als niet-invasieve methode om metabolische afwijkingen van herkauwers, zoals pensverzuring, hyperketonemie of reproductieproblemen vast te stellen. Deze methode kan dan gebruikt worden als alternatief voor de invasieve methode van bloedonderzoek.

  2. Natuurlijke pensresistentie technologie
    Om de afbraak van waardevolle nutriënten in de pens te beperken, kunnen mechanismen worden ontwikkeld die gebruik maken van het enzyme polyfenoloxidase, dat door middel van eiwitbindingen er in slaagt zowel hydrofiele als hydrofobe stoffen in te kapselen.

  3. Voederformulatie voor melkproductie in tropische omstandigheden
    Op basis van de nutritionele eigenschappen van tropische voederproducten wordt een formule gemaakt die het voor kleine boerderijen in een tropische omgeving toelaat op een efficiënte en economisch verantwoorde manier melk te produceren.