Voeding Herkauwers en Microbieel Metabolisme

Verantwoordelijke wetenschapper: Veerle Fievez

Link naar een kort introductie-filmpje

Het onderzoek van onze groep focust op voeding voor herkauwers en hun microbiële vertering, met als doel deze kennis te gebruiken om dierlijke voeding duurzamer te maken. Op deze manier dragen we bij tot een verantwoorde productie van dierlijke producten.

Ons onderzoek situeert zich op verschillende schaalgroottes. Op microscopisch vlak worden fermentatieprocessen in vitro gesimuleerd en wordt een analyse gemaakt van de metabolische producten. Deze kennis wordt vertaald naar macroscopisch vlak, waarop met behulp van on-farm monitoring de voeding van herkauwers wordt geoptimaliseerd. In een ruimere context kunnen deze onderzoeksresultaten gebruikt worden om interdisciplinaire uitdagingen in de veeteelt aan te pakken.

Om tot de internationale top van het onderzoek te blijven behoren, wordt specifiek geïnvesteerd in de continue verbetering van in vitro simulatieprocessen, waarbij bepaalde verteringsprocessen zo nauwkeurig mogelijk worden nagebootst in een omgeving die een hoog tempo van onderzoek mogelijk maakt.

Voor ons onderzoek kunnen we ons beroepen op een goed uitgerust laboratorium met gespecialiseerd personeel, waarvan de focus voornamelijk ligt op het ontwikkelen en toepassen van methoden omtrent vetzuuranalyse.

 

Onze onderzoeksthema's: