Bayer bekroont UGent-scripties die bijdragen aan duurzame landbouw

(25-09-2023) Twee mastertheses onthullen inzichten in precisiebemesting en efficiënt watergebruik, veelbelovend voor duurzame praktijken.

Bayer geeft erkenning aan uitmuntend onderzoek op het gebied van duurzame landbouw aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. Onder leiding van professor Danny Geelen heeft een deskundige beoordelingscommissie twee veelbelovende laureaten geselecteerd voor hun opmerkelijke mastertheses die bijdragen aan nieuwe inzichten in precisiebemesting en efficiënt gebruik van water.

Precisiebemesting voor Europese Perenteelt

"De teelt van de Europese peer (Pyrus communis L.) is cruciaal in de Belgische fruit- en landbouwsector. We worden geconfronteerd met uitdagingen door toenemende bemestingsdruk in fruitboomgaarden, en het is essentieel om de nutriëntenbalans in het veld te behouden. Een nauwkeurige beoordeling van nutriëntendeficiënties wordt steeds belangrijker, gezien de directe relatie tussen de beschikbaarheid van micro- en macronutriënten en de groei en opbrengst van fruitbomen," legt Ambroos Van Poucke uit.

Ambroos heeft onderzocht onder leiding van promotoren Wouter Maes en kris Audenaert of het mogelijk is om nutriëntengehaltes in perenbladeren te voorspellen op basis van hyperspectrale data met behulp van geavanceerde machine learning modellen. Voor wie minder bekend is met het vakgebied: machine learning modellen zijn complexe algoritmen die kunnen 'leren' van gegevens en voorspellingen kunnen doen op basis van die gegevens. Om ervoor te zorgen dat deze voorspellingen accuraat zijn en niet te specifiek voor de gebruikte dataset, moeten de modellen worden gevalideerd.

"De resultaten van ons onderzoek zijn veelbelovend, met significant potentieel om nutriënten zoals kalium, calcium, mangaan, zink, koper en stikstof nauwkeurig te voorspellen. Moderne computertechnieken presteerden opvallend goed in onze modellen," vervolgt Van Poucke. "Echter, we hebben uitdagingen geïdentificeerd bij het voorspellen van velden die werden achtergelaten in de validatie. Dit benadrukt het belang van voortdurende verbetering en verfijning van onze modellen."

Deze innovatieve aanpak opent deuren naar precisiebemesting in de perenteelt, waarbij nauwkeurige inschattingen van nutriëntenbehoeften kunnen leiden tot duurzamere landbouwpraktijken en verbeterde opbrengsten.

Foto door Clem Onojeghuo: https://www.pexels.com/nl-nl/foto/3-perenvruchten-175767/

Ontdekkingen in de Atmosfeer van Tropische Regenwouden

Naast Ambroos Van Poucke werd ook Renée Stockx erkend voor haar onderzoek naar de interactie tussen tropische regenwouden en de atmosfeer. Haar werk biedt inzicht in de intrinsieke Water Use Efficiency (iWUE) van verschillende tropische boom- en liaansoorten, met het oog op klimaatverandering. Dit is een maatstaf voor de verhouding tussen de hoeveelheid water die een plant verbruikt en de hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) die het opneemt voor fotosynthese. Een hogere iWUE duidt op een efficiënter gebruik van water, wat van vitaal belang is voor planten, vooral in uitdagende omgevingen zoals tropische regenwouden. Haar onderzoek werd begeleid door promotor Pascal Boeckx en co-promotor Hans Verbeeck.

Renée Stockx deelt inzichten over haar onderzoek: "Mijn onderzoek richt zich op het begrijpen van hoe tropische regenwouden reageren op veranderende klimaatomstandigheden, vooral met betrekking tot watergebruiksefficiëntie. Deze bossen spelen een cruciale rol in het wereldwijde klimaatsysteem, en we moeten hun gedrag beter begrijpen om effectieve maatregelen voor klimaatmitigatie en -aanpassing te ontwikkelen."

"Dit onderzoek draagt bij aan ons begrip van tropische processen en zet de eerste stap om de gegevenskloof in het Congo-bassin te dichten," benadrukt Stockx.

Bayer Innovatieprijs

Bayer waardeert en ondersteunt voortdurend onderzoek dat innovatie en duurzaamheid in de landbouw bevordert. De jaarlijkse scriptieprijzen voor landbouwonderzoek worden uitgereikt om de innovatieve ideeën en bijdragen van studenten aan dit belangrijke veld te vieren.

Voor meer informatie over de UGent-Bayer leerstoel ForwardFarming en de voortdurende inspanningen om duurzaamheid in de landbouw te bevorderen, verwijzen we naar de website van Bayer.

Additionele verslaggeving

VILT