Ombudsdienst

De ombudsdienst waarborgt de rechten van de student in verband met examens en vrijstellingen. Hij of zij bemiddelt bij conflicten.

Vóór 1 november van elk academiejaar dragen de studentenvertegenwoordigers een ombudspersoon voor.

Voor studenten circulaire bioprocestechnologie, biochemie, chemie, milieukunde

Voor studenten machine- en productieautomatisering, elektromechanica, elektrotechniek, elektronica-ICT, industrieel ontwerpen