Studiebegeleiding

De opleidingen aan UGent Campus Kortrijk zijn ondergebracht in twee faculteiten van de Universiteit Gent. U vindt hierna de  namen van de studiebegeleiders in beide faculteiten.
Elke week staat er een extra uurtje (monitoraat) wiskunde in het lesrooster gepland. Voor de andere vakken worden de monitoraten vastgelegd na afspraak met de studenten:

Contact