Studiebegeleiding

Bio-industriële wetenschappen

Industriële wetenschappen

Elke week staat er een extra uurtje (monitoraat) wiskunde in het lesrooster gepland.

Voor de andere vakken worden de monitoraten vastgelegd na afspraak met de studenten.